ކ. މާލެ
|
1 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އާދީއްތަ 17:17
މުރްސީއާގެ ނައިޓް ކްލަބެއްގައި އަލިފާން ރޯވުން
މުރްސީއާގެ ނައިޓް ކްލަބެއްގައި އަލިފާން ރޯވުން
ބީބީސީ
ސްޕެއިންގެ ސިޓީއެއްގައި އަލިފާން ރޯވުން
މުރްސީއާގެ ނައިޓް ކްލަބެއްގައި ރޯވެ، ހަތް މީހުން މަރުވެއްޖެ
 
އަލިފާން ރޯވި ސަބަބެއް އަދި މިހާތަނަށް ދެނެގަނެވިފައެއް ނުވޭ
 
މި ހާދިސާގައި ހަތް މީހަކު މަރުވެފައިވޭ
 
މުރްސީއާގައި ތިން ދުވަހުގެ ހިތާމައެއް ބާއްވަން އަމުރު ކުރައްވާފައިވޭ

ސްޕެއިންގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ މުރްސީއާގެ ނައިޓް ކްލަބެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ، ހަތް މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ.

އިރުދެކުނު ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ މުރްސީއާގެ ނައިޓް ކްލަބެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ ހަތް މީހަކު މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އަޓަލަޔާސް ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ މަޝްހޫރު ޓީއޭޓްރޭ ނައިޓް ކްލަބުގައި އަލިފާން ރޯވެފައިވަނީ ރާއްޖޭ ގަޑިން 06:00 ހާއިރު (ޖީއެމްޓީ 04:00 ހާއިރު)އެވެ.

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެދާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައެވެ.

މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން، އިމަޖެންސީ ސާވިސްއިން ހޯދަމުންދަނީ، ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ މީހުންނާއި އެވަގުތު އެތަނުގައި ތިބި މީހުންނެވެ.

މުރްސީއާގެ މޭޔަރު ހޯސޭ ބަލެސްޓާ ވަނީ މުރުސިއާގައި ތިން ދުވަހުގެ ހިތާމައެއް ބާއްވަން އަމުރު ކުރައްވާފައެވެ.

އިމަޖެންސީ ސާވިސަސްގެ ފަޔާ ފައިޓަރުންނަށް 08:00 ހާއިރު ވަދެވުނުއިރު ހަތަރު ހަށިގަނޑެއް ފެނިފައިވާކަމަށާއި، އޭގެ ފަހުން ގާތްގަނޑަކަށް 40 މިނެޓް ފަހުން އިތުރު ދެ ހަށިގަނޑެއް ފެނިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

މި ހާދިސާގެ ދުމުން އަސަރުކުރުމާ ގުޅިގެން ހަތަރު މީހަކަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން ދާކަމަށާއި، އެކަމުގެ އަސަރު ކުރި މީހުންނަށް ކައުންސެލިން ދިނުމަށް ލޯކަލް ސްޕޯޓްސް ވެނިއުއެއް ބޭނުން ކުރަމުންދާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އަލިފާން ރޯވި ސަބަބު އަދި މިހާތަނަށް ދެނެގަނެވިފައި ނުވާކަމަށްވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް