ކ. މާލެ
|
1 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އާދީއްތަ 11:43
އާއްމުކޮށްފައިވާ ވީޑީއޯގެ ސްކްރީން ޝޮޓްތަކެއް
އާއްމުކޮށްފައިވާ ވީޑީއޯގެ ސްކްރީން ޝޮޓްތަކެއް
އުތުރު ތިލަފަޅަށް ހުއްދަ ނެތި ދިޔަ މައްސަލަ
އުތުރު ތިލަފަޅަށް ހުއްދަ ނެތި ނޫސްވެރިން ދިޔަ މައްސަލަ ދަނީ ބަލަމުން: ފުލުހުން
 
މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅުނު ދުވަހުން ފެށިގެން އަންނަނީ ބަލަމުން

އުތުރު ތިލަފަޅަށް ހުއްދަ ނެތި ނޫސްވެރިން ދިޔަ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް ފުލުހުން ބުނީ އެ މައްސަލަ ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހުށަހެޅުނު ދުވަހުން ފެށިގެން ބަލަން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އުތުރު ތިލަފަޅަށް ހުއްދަ ނެތި ނޫސްވެރިން ދިޔަ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

އުތުރު ތިލަފަޅަށް ދިޔަރެސްގެ ނޫސްވެރިންތަކެއް ވަނީ ހުއްދަނެތި ގޮސް، ފޮޓޯއާއި ވީޑިއޯ ނަގައި އެ އާންމުކޮށްފައެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އުތުރު ތިލަފަޅުގައި އޮންނަ އެމްއެންޑީއެފްގެ ސިފަވަރު ބަނދަރަށް ހުއްދަ ހޯދުމެއްނެތި ވަދެ ވީޑިއޯކޮށް، ވީޑިއޯ އާއްމުކޮށްފައިވާތީއާއި އެރަށުގައި ހުރި އެމްއެންޑީއެފްގެ ސާޖަންޓް ފަސްޓް ކްލާސްގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވެ އެރަށަށް އަރަން އުޅުނު މައްސަލަ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ "ދިޔަރެސް" ނޫހުގެ ނޫސްވެރިން ހުއްދަ ނެތި އުތުރު ތިލަފަޅަށް އަރަން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށެވެ. އެކަން އެމްއެންޑީއެފުން ހުއްޓުވުމުން ކަން ހިނގި ގޮތް އޮޅޭ ގޮތަށް ހަގީގަތާއި ޚިލާފު ވާހަކަތައް ފަތުރަމުންދާ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އުތުރު ތިލަފަޅުގައި އެމްއެންޑީއެފްގެ ބޭނުމަށް ތަރައްޤީ ކުރާ ސަރަހައްދު ފިޔަވައި ބާކީ ސަރަހައްދު ރެސިޑެންޝަލް އޭރިއާއެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުއްވިކަން ސަރުކާރުން ހާމަކުރީ މިމަހުގެ 23 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ. އާދިއްތަ ދުވަހު ނޫސްވެރިންގެ ބަޔަކު އެ ތަނަށް އަރަން މަސައްކަތް ކުރީ އެތަނުގައި ހުރި ގޯތި ބަލަން ކަމަށް ބުނެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން އުތުރު ތިލަފަޅުގައި ތަރައްޤީކުރާ ބަނދަރު ބަލަން އެދުނު ނޫސްވެރިންނަށް އެ ފުރުސަތު ދާދިފަހުން ވެސް ރާއްޖޭގެ ދިފާއީ ބާރުން ވަނީ ދީފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އުސޫލުން ބޭރުން އުތުރު ތިލަފަޅަށް އަރަން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ސިފައިންގެ ވާޖިބާއި މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކަށް ހުރަސް އެޅުމަށް ހިންގާފައިވާ އަމަލެއް ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އެކަން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށްފައިވެއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްގެ މަރުކަޒުތަކަކީ ހުއްދަ ނެތި ވަނުން މަނާ ތަންތަން ކަމަށް ވާއިރު އެފަދަ ތަނަކަށް ވަނުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުން އެކަން ހުއްޓުވުމަކީ ސިފައިންގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކުން ސިފައިންގެ މައްޗަށް ލާޒިމްކަމެކެވެ. އަދި އެފަދަ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ އަމަލުތައް ނުކުރުމަށް ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް