ކ. މާލެ
|
1 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އާދީއްތަ 08:30
މޯދީ 2019 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު
މޯދީ 2019 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު
ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް
ޑރ. މުއިއްޒަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވުން
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު މޯދީ، ޑރ. މުއިއްޒަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ
 
އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖޭގެ ޒަމާންވީ ބަދަހި ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް ދެމި އޮންނާނެ

އިންތިހާބީ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒަށް އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.  

Advertisement

އާދިއްތަ ދުވަހު ޑރ. މުއިއްޒު ޓެގްކުރައްވައި މޯދީ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖޭގެ ޒަމާންވީ ބަދަހި ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށް، އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދެ ގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމުގައި ދެމި އޮންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ގުޅުން ބަދަހިކަންމަތީ ދެމި އޮންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

މޯދީ މުއިއްޒަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފައިވާއިރު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން ވަނީ އިންޑިއާ އައުޓްގެ ނަމުގައި މުޒާހަރާތައް ކޮށްފައެވެ. އަދި އިންޑިއާ ގުޅުވައި އެތައް ވާހަކަތަކެއް ވަނީ ފަތުރާފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ނޫސްވެރިކަމުގެ ނަމުގައި އިންޑިއާއާ ގުޅުވައި، ހަގީގަތާ ހިލާފަށް ދޮގު ޚަބަރު ފަތުރަމުންދާތީ އެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއަން ހައި ކޮމިޝަނުން ވަނީ ރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ގޮވާލާފައެވެ.

އިންޑިޔާގެ ހައި ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ތިއްބަވާ އިންޑިއާގެ ޑިޕްލޮމެޓުންނާއި ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއާގެ ހައި ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނާއި ރާއްޖޭގައި އުޅޭ އެގައުމަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންނާ ގުޅުވައިގެން ނަފްރަތާއި ރުޅިވެރިކަން އުފެއްދުމަށް ރާވައިގެން ދޮގު ޚަބަރުތައް ފަތުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އަދި އެ ކޮމިޝަންގެ އޮފިޝަލުންނާއި ރާއްޖޭގައި ސުލްހަވެރިކަމާ އެކު ދިރިއުޅެމުންދާ އިންޑިއާގެ ބިދޭސީންނަށް ފުރައްސާރަކުރުމާއި ބިރުދެއްކުމުގެ މަގުސަދުގައި ދޮގު ރިޕޯޓްތައް ފަތުރަމުންދާކަން އެ ކޮމިޝަންގެ ސަމާލުކަމަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައި ވެއެވެ. އަދި އެއީ "ފޭކް ރިޕޯޓުތަކެއް" ކަމަށް ވެސް އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އިންޑިޔާގެ ހައިކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވަނީ އެ ގައުމާ ދެކޮޅަށް ދޮގު ޚަބަރު ފަތުރަނީ އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު އޮންނަ ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުމަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ފޯރުކުރުމުގެ މަގްސަދުގައި ކަމަށެވެ. އަދި، އެ ރިޕޯޓުތަކަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިންޑިއާއާ މެދު ނަފުރަތާއި ބިރުވެރިކަމުގެ މާހައުލެއް އުފައްދަން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓްތަކެއް ކަމަށް ވެސް އެ ކޮމިޝަނުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އިންޑިއާއާ ބެހޭ ގޮތުން ފޭކް ރިޕޯޓްތައް ފެތުރުމަކީ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ އަމަލެއް ކަމަށާއި އަދި އެކަން ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް