ކ. މާލެ
|
1 އޮކްޓޯބަރ 2023 | އާދީއްތަ 07:43
ފަރަށް އެރި ލޯންޗު
ފަރަށް އެރި ލޯންޗު
އެމްއެންޑީއެފް
ލޯންޗެއް ފަރަށް އެރުން
ފަރަށް އެރި ލޯންޗަކަށް އެމްއެންޑީއެފުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި
 
ލޯންޗް ފުންކުރެވިފައި ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ 21:40 ހާއިރު

މާލެ އަތޮޅު، ކުލަބު އަދާރަން ރަންނާޅި ރިސޯޓްގެ އިރުއުތުރުން 2.53 ނޯޓިކަލް މޭލު ބޭރުގައި އޮތް ފަރަކަށް އެރި ލޯންޗަކަށް އެމްއެންޑީއެފް މާލެ އޭރިއާ ކޮމާންޑް ކޯސްޓްގާޑް ސެކަންޑް ސްކޮޑްރަންގެ ސިފައިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ މި ހާދިސާގެ މަޢުލޫމާތު އެމްއެންޑީއެފް މެރިޓައިމް ރެސްކިއު ކޯޑިނޭޝަން ސެންޓަރު (އެމްއާރުސީސީ) އަށް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ 19:32 ހާއިރު ލިބުމާއެކު މާލެ އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑް ސެކަންޑް ސްކޮޑްރަންގެ ހާބަރކްރާފްޓް ލޯންޗް، ޑައިވަރުންނާއެކު އެ ސަރަހައްދަށް ދިޔަ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މިގޮތުން ކޯސްޓްގާޑް ސެކަންޑް ސްކޮޑްރަންގެ ޑައިވަރުން އެ ސަރަހައްދަށް ގޮސް ކުރި މަސައްކަތުން އެ ލޯންޗް ފުންކުރެވިފައި ވަނީ 21:40 ހާއިރުއެވެ. "ޑީޓުއަރ ޓްރަވެލްސް" ނަމަކަށް ކިޔާ މި ލޯންޗް ފަރަށް އެރިއިރު ދެ ފަސިންޖަރުންނާއި ދެ ކުރޫންނާއެކު ޖުމްލަ 4 މީހުން މި ލޯންޗުން ދަތުރުކުރިއެވެ. މި ހާދިސާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ލިބިފައި ނުވެއެވެ.

މާލެ އޭރިއާ ކޮމާންޑް ކޯސްޓްގާޑް ސެކަންޑް ސްކޮޑްރަންގެ ޑައިވަރުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، މި ލޯންޗް ފުންކުރުމަށްފަހު ލޯންޗްގެ ހަލް ޗެކްކޮށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުން ބަލައި ދަތުރުކުރުގެ ހުއްދަ ދިނުމުން މި ލޯންޗް ވަނީ މާލެ އައުމަށް ދަތުރު ފަށާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ލޯންޗުން ދަތުރުކުރި ދެ ފަސިންޖަރުން މާލެ އޭރިއާ ކޮމާންޑް ކޯސްޓާގާޑް ސެކަންޑް ސްކޮޑްރަންގެ ހާބަރ ކްރާފްޓް ލޯންޗްގައި 22:31 ހާއިރު ވަނީ މާލެ ގެނެވިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް