ކ. މާލެ
|
30 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 15:23
ބަނގްލާދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝެއިޚް ހަސީނާ
ބަނގްލާދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝެއިޚް ހަސީނާ
ރޮއިޓާސް
ބަނގްލާދޭޝް
ޤައުމުން ބޭރުން ފަރުވާ ހޯދަން ބޭނުންނަމަ ޚާލިދާ އެނބުރި ޖަލަށް ދާން ޖެހޭ:ޝެއިޚް ހަސީނާ
 
ހަސީނާ ވިދާޅުވީ ޚާލިދާގެ ޢާއިލާއިން އެކަމަށް ބޭނުންނަމަ ކޯޓަށް ދާން ޖެހޭނެކަމަށް

ބަންގްލަދޭޝް ނޭޝަނަލިސްޓް ޕާޓީގެ ޗެއާޕާސަން އަދި ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ޚާލިދާ ޒިޔާ ބޭސްފަރުވާއަށް ޤައުމުން ބޭރަށް ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ އެނބުރި ޖަލަށް ވަޑައިގެން ކޯޓުގެ ހުއްދަ ހޯއްދަވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭ ކަމަށް ބަނގްލާދޭޝްގެ ބޮޑުވަޒީރު ޝެއިޚް ހަސީނާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބޮޑުވަޒީރު ޝެއިޚް ހަސީނާ މިހެން ވިދާޅުވީ އެމެރިކާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ވޮއިސް އޮފް އެމެރިކާ އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައެވެ.

"އަނެއްކާ އެކަމަނާ [ޚާލިދާ] އެނބުރި ޖަލަށް ވަޑައިގެން ކޯޓަށް ދާން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނެ. އެކަމަނާ އަށް ޖެހޭނީ ކޯޓުގެ ހުއްދަ ނަންގަވަން،"
ބޮޑުވަޒީރު ޝެއިޚް ހަސީނާ

ޚާލިދާ އަށް ޤައުމުން ބޭރުގައި ފަރުވާ ދިނުމާ މެދު ސަރުކާރުގެ ސްޓޭންޑާ ގުޅޭ ގޮތުން ދެންނެވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ހަސީނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ކުށްވެރިއަކު ޤައުމުން ބޭރަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ފޮނުވީ ދުނިޔޭގެ ކޮން ގައުމަކުންތޯ ސުވާލު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އެއްވެސް ގައުމަކުން އެކަން ކުރާނެ ހެއްޔެވެ؟ އެކަމަނާ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.

ހަސީނާ ވިދާޅުވީ ޚާލިދާގެ ޢާއިލާއިން އެކަމަށް ބޭނުންނަމަ ކޯޓަށް ދާން ޖެހޭނެކަމަށެވެ. ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހޭނީ ކޯޓުންކަމުގައެވެ. އެއްވެސް ކޯޓެއްގެ މަސައްކަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ފުރުސަތެއް އެކަމަނާއަށް ނެތްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

"އެކަމަކު އާނ، އަޅުގަނޑަށް އެކަމަނާއަށް ކޮށްދެވުނު ކަމެއް، އެއީ އަޅުގަނޑަށް އެގްޒެކެޓިވް ބާރު އޮތް މިންވަރަކުން، އެކަމަނާގެ އަދަބު ސަސްޕެންޑްކޮށް، ގޭގައި މަޑުކުރުމުގެ ހުއްދަ އަޅުގަނޑު ދީފިން. ބަންގްލަދޭޝްގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ހޮސްޕިޓަލުގައި އޭނާ މިހާރު އަންނަނީ އަމިއްލައަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން" ބޮޑުވަޒީރު ހަސީނާ
ބޮޑުވަޒީރު ހަސީނާ

ޚާލިދާ ޒިޔާއަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ވެރިރަށް ޑާކާގެ އެވަރކެއާ ހޮސްޕިޓަލުގައި މެދުނުކެނޑި ފަރުވާ ދެމުންދާތާ މިހާރު 52 ދުވަސް ވެފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ރަނގަޅު ފަރުވާއަށް ޤައުމުން ބޭރަށް ފޮނުވުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ޚާލިދާގެ ކޮއްކޯފުޅު ޝަމީމް އިސްކަންދަރު ހޯމް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުއްވީ މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ބަނގްލާދޭޝްގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ޚާލިދާ ޒިޔާ، ފަރުވާއަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދަނީ - ރޮއިޓާސް

އުމުރުން 78 އަހަރުގެ ޚާލިދާއަކީ ލިވާ ސިރޯސިސް، އާތުރައިޓިސް، ހަކުރު ބައްޔާއި ކިޑްނީ، ފުއްޕާމޭ، ހިތާއި ލޮލުގެ މައްސަލަތައް ފަދަ ތަފާތު ބަލިތައް ތަހައްމަލު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅެކެވެ.

2020 ވަނަ އަހަރު ޝަރުތުތަކާ އެކު ދޫކޮށްލި ފަހުން ބީއެންޕީގެ ޗީފް ޚާލިދާ ގެންދަވަނީ ކާޑިއޮލޮޖީ ޕްރޮފެސަރު ޝަހާބުއްދީން ތަލޫކްދާރު އިސްވެ ހުންނަވާ މެޑިކަލް ބޯޑެއްގެ ދަށުން ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުންނެވެ.

މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހުގެ ނުވަ ވަނަ ދުވަހު ހާލިދާ ގެ ބަލިބޮޑުވެގެން މެޑިކަލް ބޯޑުގެ ލަފާގެ މަތިން އޭނާ ވަނީ ބަނގްލާދޭޝްގެ އެވަކެއާ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްފަ އެވެ.

ޚާލިދާ އޯލްޑް ޑާކާ ޖަލަށް ގެންދިޔައީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އަށް ވަނަ ދުވަހު ޒިޔާ ޔަތީމު ޚާނާ ޓްރަސްޓް ގެ މައްސަލައިގައި ދަށު ކޯޓުން ފަސް އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށް ހުކުމް ކުރުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އޭގެ ފަހުން އެ އަހަރު އެހެން މައްސަލައެއްގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވި އެވެ.

ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުން ވަގުތީ ގޮތުން ޚާލިދާ ޒިޔާ ޖަލުން ދޫކޮށްލީ އޭނާގެ ގުލްޝަން ގޭގައި މަޑުކުރުމަށާއި ގައުމުން ބޭރަށް ވަޑައިނުގަތުމަށް ޝަރުތުކޮށް މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު އޭނާގެ ހުކުމް ސަސްޕެންޑް ކުރީ އެގްޒެކެޓިވް އަމުރެއްގެ ދަށުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް