ކ. މާލެ
|
30 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 14:37
މެންބަރު ޝަރީފަށް ދިން ހަމަލާގައި މޫނުފުޅު ޒަޚަމްވެފައި
މެންބަރު ޝަރީފަށް ދިން ހަމަލާގައި މޫނުފުޅު ޒަޚަމްވެފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
މެންބަރުންނަށް ހަމަލާދިނުން
ޝަރީފާއި ނިހާދަށް ހަމަލާދީފި
 
ނިހާދަށް ހަމަލާދިން މައްސަލަ އަންނަނީ ބަލަމުން
 
މެންބަރު ޝަރީފަށް ހަމަލާދީފައިވަނީ މެންހަޓަންގައި އިންނަވަނިކޮށް

ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނިހާދާއި، މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފަށް ބަޔަކު ހަމަލާދީފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ނިހާދު ގައިގައި ޖަހާފައިވާ މައްސަލަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ 11:45 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުން އަންނަކަމަށެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ނިހާދަށް ހަމަލާ ދީފައިވަނީވެސް ގޭންގު ގްރޫޕަކުންނެވެ. ނަމަވެސް ލިބިފައިވަނީ ކޮން އަނިޔާއެއް ކަމެއް އަދި ސާފެއްނުވެއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން މަންހަޓަން ހޮޓެލުގައި މަރަދޫ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުންތަކެއް މަސައްކަތްކުރައްވަން ތިއްބަވަނިކޮށް ގޭންގު ގްރޫޕެއް ވަދެ މެންބަރު ޝަރީފަށް ހަމަލާދީފައިވާކަމަށް އެމްޑީޕީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެއެވެ. މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރަށް ހަމަލާ ދިނުމުގެ ސަބަބުން ވާތްފަރާތު ލޯފުޅުމަތި ދުޅަވެފައިވާއިރު މޫނުފުޅު މަތިން ޒަޚަމްތައް ފެންނަން ހުއްޓެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
33%
50%
0%
17%
ކޮމެންޓް