ކ. މާލެ
|
27 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 14:21
ދޯނީގައި ރޯވުން
ދޯނީގައި ރޯވުން
އެމްއެންޑީއެފް
ދޯނީގައި ރޯވުން
ތެޔޮ އުފުލާ ދޯންޏެއްގައި ރޯވެ، އެމްއެންޑީއެފް އިން ހަރަކާތްތެރިވެއްޖެ
 
ދޯނި މިހާރު ވަނީ އަޑިއަށް ގޮސްފައި
 
އެކަކަށް އަނިޔާވެފައިވޭ
 
ރޯވީ، އިންޖީނު ސްޓާޓް ކޮށްލި ވަގުތު ސްޕާކެއް ވެގެން

ތިލަފުށި ފަޅުގައި އޮތް ތެޔޮ އުފުލާ ދޯންޏެއްގައި ރޯވެ އަނދަމުންދާތީ، އެމްއެންޑީއެފް އިން ހަރަކާތްތެރިވެއްޖެއެވެ.

'ވާލިޔާ 7' ނަމަކަށް ކިޔާ މި ދޯނީގައި ރޯވެފައިވަނީ، ތިލަފުށިން 20،000 ލީޓަރުގެ ތެޔޮ އަޅައިގެން އިންޖީނު ސްޓާޓް ކޮށްލި ވަގުތު ސްޕާކެއް ވެގެންކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ.

Advertisement

އަދި މި ހާދިސާގައި ދޯނީގައި ތިބި 3 މީހުންގެ ތެރެއިން ދޯނި ކެޕްޓަންގެ މޫނާއި ކަނާއަތު އަތް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ފިހިފައިވާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އެ މީހާއަށް މިހާރު އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދޭކަމަށްވެސް އެމްއެންޑީއެފް އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެއިތުރުން، "ވާލިޔާ 7'" ދޯނި މިހާރުވަނީ އަޑިއަށް ގޮސްފަކަމަށް އެމްއެންޑީއެފް އިން ވަނީ މައުލޫމާތު ދީފައެވެ. ދޯނީގައި ތިބި 3 މީހުންނަށްވެސް އެކި ވަރުގެ އަނިޔާ ލިބިގެން އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލްއަށް ގެންދެވިފައިވާކަމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފް އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް