ކ. މާލެ
|
26 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 12:25
އައިޖީއެމްއެޗް
އައިޖީއެމްއެޗް
ސަން އޮންލައިން
އައިޖީއެމްއެޗް
އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޑޮކްޓަރަކު ބޭއަދަބީކޮށް ވާހަކަދެއްކި މައްސަލައެއް ބަލަން ފަށައިފި
 
އެ މައްސަލަ ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަމުންދާކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނޭ

އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އައިޖީއެމްއެޗް) ގެ ޑޮކްޓަރަކު ބޭއަދަބީކޮށް ވާހަކަދެއްކި މައްސަލައެއް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބަލަން ފަށައިފިއެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗުން އެކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑޮކްޓަރަކު ބަލި މީހެއްގެ އެހީތެރިއަކާ އެކަށީގެންނުވާ ގޮތަށް މުޚާތަބު ކުރިކަމަށް މީސްމީޑިއާގައި ދައުރުވުމާއި ގުޅިގެން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައެވެ.

އެ މައްސަލަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ސަމާލުކަމަށް އައުމާއެކު، ވަރަށް ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަމުންދާކަމަށްވެސް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މިކަން ހިނގާދިޔައީ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ދިޔަ މީހާގެ ބައްޕައާއި ޑޮކްޓަރާ ދެމެދު ހިނގި ދެބަސްވުމެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. އެކަން ހިއްސާކޮށް އޭނާގެ އާއިލާގެ މެންބަރަކު މީސްމީޑިއާގައި ބުނެފައިވަނީ ޑޮކްޓަރު ރުޅިގަދަވެގެން ބަލި މީހާގެ ބައްޕައާ ވާހަކަ ދައްކާފައިވާކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
29%
0%
14%
14%
29%
14%
ކޮމެންޓް