ކ. މާލެ
|
25 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 14:15
ފުލުހުން ވަނީ އެ މައްސަލަ އާއި ގުޅޭ ވީޑިއޯ އެއް އާއްމުކޮށްފަ
ފުލުހުން ވަނީ އެ މައްސަލަ އާއި ގުޅޭ ވީޑިއޯ އެއް އާއްމުކޮށްފަ
ސައިކަލެއް ވަގަށް ނަގާފައިވާ މައްސަލައެއް
ސައިކަލެއް ވަގަށް ނަގާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަނީ
 
ފުލުހުން ވަނީ އެ މައްސަލަ އާއި ގުޅޭ ވީޑިއޯ އެއް އާއްމުކޮށްފަ
 
އެ މީހަކީ ކާކުކަން ދެނެގަނެވިފައިނުވާތީ ހޯދިފައިނުވާ މީހެއް ކަަމަށް ވެސް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފަ
 
މައުލޫމާތު ދޭނީ ހޮޓްލައިން ނަމްބަރު 3322111 އަށް ނުވަތަ ގަލޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ނަންބަރު 9631696 އަށް

ސައިކަލެއް ވަގަށް ނަގާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ވަނީ އެ މައްސަލަ އާއި ގުޅޭ ވީޑިއޯއެއް އާއްމުކޮށްފައެވެ. އެ ވީޑިއޯ އިން ފެންނަ މީހާއަކީ ގަލޮޅު ޕޮލިހުން ތަހުގީގުކުރަމުންދާ، ލޮނުޒިޔާރަތްމަގު ލިންޗްޕިން ކައިރީގައި ޕާކް ކޮށްފައިހުރި ސައިކަލެއް ވަގަށް ނަގާފައިވާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހޯދަންބޭނުންވާ މީހެއް ކަަަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement

އެ މީހަކީ ކާކުކަން ދެނެގަނެވިފައިނުވާތީ ހޯދިފައިނުވާ މީހެއް ކަަމަށް ވެސް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

ވީމާ، ވީޑިއޯއިން ފެންނަ މީހާއާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ އެމަޢުލޫމާތެއް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ހޮޓްލައިން ނަމްބަރު 3322111 އަށް ނުވަތަ ގަލޮޅު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ނަންބަރު 9631696 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރެއްވުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް