ކ. މާލެ
|
25 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 10:41
މޫސުން ގޯސްވެ ރަށަކަށް އުދައަރާފައި
މޫސުން ގޯސްވެ ރަށަކަށް އުދައަރާފައި
ފޭސްބުކް
ވިއްސާރައިގައި ގެއްލުންވި ގެތަކަށް އެހީވުން
މިމަހުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި ގެއްލުންވި 84 ގެއަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ވަނީ ނިންމާފައި: އެންޑީއެމްއޭ
 
އަލިފާނުގެ ކާރިސާތަކުގައި ވެސް ގެއްލުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ
 
މޫސުން ގޯސްވެ ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، ވައި ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް އެހީ ދިނުމަށް އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރޭ
 
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމާފައިވަނީ ކުރެންދޫ 66 ގެ، އުކުޅަސް 15 ގެ، ފެރިދޫ 01 ގެ އަދި ސ. ފޭދޫ 02 ގެއަކަށް

މިމަހުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި ގެއްލުންވި 84 ގެއަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އެންޑީއެމްއޭއިން ބުނީ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން ގެއްލުވެގެން ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިމަހުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލުން ވެގެން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ ޅ.ކުރެންދޫއިން ކަމަށް އެންޑީއެމްއޭއިން ބުނެއެވެ.

އެންޑީއެމްއޭއިން ބުނީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް ކުރި ވިއްސާރައިގައި، ގެއްލުން ލިބިގެން އެ އޮތޯރިޓީއަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ކޭސްތަކަށް ބަލާއިރު، ޅ. ކުރެންދޫ 66 ގެ، އއ. އުކުޅަސް 15 ގެ، އއ. ފެރިދޫ 01 ގެ، ސ. ފޭދޫ 02 ގެއަށް ގެއްލުން ވަޒަންކޮށް ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެންޑީއެމްއޭއިން ބުނެއެވެ.

Advertisement

މޫސުން ގޯސްވެ ބޯކޮށް ވާރޭވެހި، ވައި ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް އެހީ ދިނުމަށް އެންޑީއެމްއޭއިން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެ އިދާރާއިން އެހީ ދޭއިރު ބަލާ، "ކާރިސާތަކުގައި އެހީދިނުމުގެ މިންގަނޑު"ގެ ދަށުން, ދަނޑުބިންތަކާއި ވިޔަފާރިތަކާއި މަގުފާރާއި ގަރާޖާއި ގުދަންފަދަ ތަންތަނަކީ އެހީ ދޭ ދާއިރާތަކެއް ނޫނެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަލިފާނުގެ ކާރިސާތަކުގައި ވެސް ގެއްލުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއެވެ. އަދި މިއަހަރު ޖޫން މަހުގެ 22 ގެ ނިޔަލަށް އަލިފާނގެ ހާދިސާތަކުގައި ލިބުނު ގެއްލުންތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި 1 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ، އެހީގެ ގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ.

އެންޑީއެމްއޭއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންދާއިރު، ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަބަދުވެސް އެ އިދާރާއިން ދަނީ އިލްތިމާސްކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މޫސުން ގޯސްނަމަ ގެއަށް ފެންނުވަންނާނެހެން ވެލި ބަސްތާތައް ޖަހާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން އެދެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅަންޖެހޭ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި، ގޭސް އަދި ކަރަންޓު ބޭނުން ކުރުމުގައި ރައްކާތެރިވުމާއި، ގޯތި ގެދޮރާއި އަގުބޮޑު މުދަލުގެ އިތުރުން ވިޔަފާރިތައް އިންޝުއަރެންސް ކުރުމަށްވެސް އެންޑީއެމްއޭއިން އިލްތިމާސްކުރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް