ކ. މާލެ
|
24 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 20:47
ޓޮޓެންހަމްގެ ދެ ލަނޑުވެސް ޖެހި ސޮން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޓޮޓެންހަމްގެ ދެ ލަނޑުވެސް ޖެހި ސޮން - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
އާސެނަލާއި ޓޮޓެންހަމް އެއްވަރު، ވިދާލީ ސޮން
 
މެޗު އެއްވަރުވީ 2-2ން

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު ތާވަލްގެ ހަތަރު ވަނާގައި ޓޮޓެންހަމްއާއި ފަސްވަނާގައި އޮތް އާސެނަލް ވާދަކުރި މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެއެވެ.

އާސެނަލްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވީ 2-2ންނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ކުރިހޯދީ އާސެނަލުންނެވެ. އެކަމަކު ފުރަތަމަ ހާފްގައި އެޓީމަށް ކުރިލިބުނީ ކްރިސްޓިއަން ރޮމެރޯ އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަތް ލަނޑުންނެވެ. ހާފް ނިމެން ތިން މިނިޓަށް ވެފައިވަނިކޮށް ޓޮޓެންހަމުން ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރިއެވެ. ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީ މެޗުގެ ތަރިއަކަށްވި ސޮންއެވެ. މެޗުގައި ދެވަނަ ފަހަރަށްވެސް ކުރިހޯދީ އާސެނަލްއެވެ. 54 ވަނަ މިނިޓްގައި އާސެނަލްއިން ކުރިހޯދީ ޕެނަލްޓީއަކުންނެވެ. އެއީ ޓޮޓެންހަމްގެ ޑިފެންޑަރު ރޮމެރޯ އަތުގައި ބޯޅަ ޖެހުމުން ދިން ޕެނަލްޓީއަކުންނެވެ. ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކުރީ ސަކާއެވެ. އާސެނަލްގެ ފުރަތަމަ ގޯލް ރޮމެރޯ އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަނީވެސް ސަކާ ފޮނުވާލި ބޯޅައެއް ދިފާއުކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައެވެ. ސޮން ޓޮޓެންހަމްއަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ކުރިހޯދައިދިނީ ޖެހިގެން އައި މިނިޓްގައެވެ. ޓޮޓެންހަމްގެ ދެ ލަނޑުވެސް ސޮން ޖެހީ މަޑިސަން ތަނަވަސްކޮސްދިން ފުރުސަތުންނެވެ.

Advertisement

މިނަތީޖާއާއެކު ހަތަރުވަނާގައި ޓޮޓެންހަމް އޮތީ 6 މެޗުން 14 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އާސެނަލް ފަސްވަނާގައި އޮތީ އެ އަދަދަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ނަމަވެސް ގޯލްގެ ތަފާތުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް