ކ. މާލެ
|
24 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 20:35
ޗެލްސީ ކޮޅަށް ލަނޑުޖެހުމަށްފަހު ވަޓްކިންސް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ޗެލްސީ ކޮޅަށް ލަނޑުޖެހުމަށްފަހު ވަޓްކިންސް - ފޮޓޯ: ރޮއިޓަރސް
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ޗެލްސީގެ ގޯސް ނަތީޖާތައް ކުރިއަށް، އެސްޓަން ވިލާ އަތުންވެސް ބަލި!
 
ޗެލްސީ ބަލިވީ 1-0ން

އެސްޓަން ވިލާ އަތުންވެސް ބަލިވެ, މިސީޒަންގައި ޗެލްސީގެ ގޯސް ނަތީޖާ ތަކުރާރުވެއްޖެއެވެ.

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި އެސްޓަން ވިލާ އަތުން ޗެލްސީ ބަލިވީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 1-0ންނެވެ. މެޗުގައި ޗެލްސީ އަތުން އެސްޓަން ވިލާ މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު 73 ވަނަ މިނިޓްގައި ޖެހީ ވަޓްކިންސްއެވެ. މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފް ޗެލްސީން ކުޅެން ޖެހުނީ 10 ކުޅުންތެރިންނާއެކުއެވެ. އެއީ ދެވަނަ ހާފް ފަށައިގެން 13 ވަނަ މިނިޓްގައި ގުސްޓޯއަށް ރަތްކާޑު ދެއްކުމުންނެވެ. އޭނާއަށް ރަތްކާޑު ދެއްކީ ކުރި ނުރައްކާތެރި ފައުލަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

Advertisement

ލީގުގައި ފުރަތަމަ ހަ މެޗު ކުޅުނުއިރު، ޗެލްސީއަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނީ ކުޅުނު މެޗުގެ އަދަދަށްވުރެވެސް މަދުންނެވެ. އެއީ ފަސް ޕޮއިންޓެވެ. ތާވަލްގައި އެޓީމްގެ މަގާމަކީ 14އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް