ކ. މާލެ
|
24 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 11:17
ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް އަލުން ދަތުރުތައް ފެށުމުން އެ ޤައުމުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ
ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް އަލުން ދަތުރުތައް ފެށުމުން އެ ޤައުމުގެ ފަތުރުވެރިންނަށް މަރުހަބާ ކިޔަނީ
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ
ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިން
އަހަރު ނިމޭއިރު އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަ ޤައުމަށް ޗައިނާވުން އެކަށީގެންވޭ: މައުސޫމް
 
ރާއްޖެއަށް މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައީ ރަޝިއާއިން
 
ޗައިނާއިން މިހާތަނަށް 133،962 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮށްފައި

މިހާރުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލައި މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން އަންނަ ޤައުމަކަށް ޗައިނާވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއް ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ރެކޯޑު ކުރެވިފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބެއްލެވުމަށްފަހުއެވެ. އެގޮތުން، ޗައިނާ އަދިވެސް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން އަންނަ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓުގެ ތިންވަނައިގައި އޮތްއިރު އެއްވަނައިގައި އޮތް ރަޝިއާ އަދި ދެވަނައިގައި އޮތް އިންޑިއާއާ އޮތް ފަރަގު މިހާރު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ކުޑަކޮށްފައެވެ. އިންޑިއާއާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު 0.8 އިންސައްތައިގެ ތަފާތެއް ހުރިއިރު ރަޝިއާ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ހުރީ 1.5 އިންސައްތައިގެ ފަރަގެކެވެ.

ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 1،312،088 (އެއް މިލިއަން ތިން ލައްކަ ބާރަ ހާސް އައްޑިހަ އަށް) ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ. މީގެ ތެރެއިން 152،967 ފަތުރުވެރިންނަކީ ރަޝިއާއިން ޒިޔާރަތް ކުރި ފަތުރުވެރިންނެވެ. ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ 11.7 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރަނީ ރަޝިއާ މާކެޓުންނެވެ.

ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަނީ އަވަށްޓެރި އިންޑިއާއިންނެވެ. އެ ޤައުމުން 144،041 ފަތުރުވެރިން މިހާތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާއިރު އެ ޤައުމު ހިއްސާ ކުރަނީ ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ 11 އިންސައްތައެވެ. ޗައިނާ ތިންވަނައިގައި އޮތީ 133،962 ފަތުރުވެރިންނާއެކުގައެވެ.

ޗައިނާއަކީ ކޮވިޑުގެ ކުރިން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން އަންނަ ޤައުމެވެ. ނަމަވެސް ކޮވިޑުގެ ތެރޭގައި އެ ޤައުމުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ފާއިތުވި ތިން އަހަރު ފަތުރުވެރިން އައުން އޮތީ ހުއްޓިފައެވެ. އަލުން އެ ޤައުމުން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް އަންނަން ފެށީ މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ފަހުކޮޅުގައެވެ. އަލުން ދަތުރުތައް ފެށިފަހުން ކުޑަދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެ ޤައުމުން ވަނީ އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން އަންނަ ޤައުމުތަކުގެ ލިސްޓުގެ ތިންވަނައަށް ޖެހިލައިފައެވެ.

Advertisement

ރާއްޖެއަކީ ޗައިނާގެ ފަތުރުވެރިންގެ މެދުގައި އަބަދުވެސް މަގުބޫލު މަންޒިލެކެވެ. އެ ޤައުމުގައި މި މަގުބޫލުކަން އިތުރު ކުރުމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީން ވެސް ދަނީ ތަފާތު އެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގަމުންނެވެ.

ރަޝިއާ، އިންޑިއާ އަދި ޗައިނާގެ އިތުރުން ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަ ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭސިވިލާތާއި ޖަރުމަނާއި އިޓަލީ އާއި އެމެރިކާ އާއި ފްރާންސާއި ސްޕެއިން އަދި ސްވިޒަލެންޑް ހިމެނެއެވެ.

ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުގައި މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އެވްރެޖުކޮށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 4،989 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު މިއަހަރު ވަނީ 13.8 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް