ކ. މާލެ
|
22 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 23:02
ކުރީގެ ނައިބުރައީސް އަހުމަދު އަދީބު
ކުރީގެ ނައިބުރައީސް އަހުމަދު އަދީބު
ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް
އަދީބުގެ ބޭސްފަރުވާ
އިތުރު މުއްދަތު ދީފައިވަނިކޮށް ބޭސްފަރުވާގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާ ނިންމާ އަދީބު ވަޑައިގެންފި
 
2 ފަހަރެއްގެ މަތިން އަދީބުގެ ބޭސްފަރުވާގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފައިވޭ

އިތުރު މުއްދަތު ދީފައިވަނިކޮށް ބޭސްފަރުވާގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާ ނިންމާލެއްވުމަށްފަހު ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ރާއްޖެ ވަޑައިގަންނަވައިފިއެވެ.

އަދީބު އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގެންނެވީ ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނެވުމަށް އިތުރު މުއްދަތު ދެއްވާފައިވަނިކޮށް ބޭސްފަރުވާގެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާ ފުރިހަމަކުރެއްވުމަށްފަހުގައެވެ.

ޖުލައި 11 ގައި އަދީބު ފަރުވާއަށް ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގެންނެވީ އެކި ޑޮކްޓަރުން އެކަމަށް ލަފާ ދެއްވާފައިވާތީއެވެ. އަދީބު ފަރުވާ ހޯއްދަވަނީ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާފަދަ ނާރުގެ ބައްޔަކަށެވެ. އަދީބު ސިންގަޕޫރަށް ދަތުރު ކުރައްވާފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އަދި ފުލުހުންގެ ސެކިއުރިޓީންގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.

Advertisement

އަދީބު ބޭރުގައި ހުންނަވާ ސިއްހީ ފަރުވާގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް 2 ފަހަރެއްގެ މަތިން އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި އެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެއްވާފައިވެއެވެ. އަދި ފަހުން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާއިރު 1 އޮކްޓޯބަރުގެ ނިޔަލަށް ވަނީ އެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފައެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލާގައި އަދީބަށް 20 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައި، ދެ މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރީ 2020 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެކަމަކު ދައުލަތާއެކު ހެއްދެވި އިއުތިރާފު އެއްބަސްވުމާއެކު، އެ ހުކުމަށްފަހު އަދީބު ޖަލު ބަންދުން ގޭބަންދަށް ބަދަލުކުރެއްވީ ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ހުރިގޮތުން ކަމަށް ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
67%
0%
33%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް