ކ. މާލެ
|
22 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 20:59
ރަޝިއާއިން ތެޔޮ ބަރުކޮށްފައިވާ އުޅަނދުތަކެއް
ރަޝިއާއިން ތެޔޮ ބަރުކޮށްފައިވާ އުޅަނދުތަކެއް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ރަޝިއާއިން ތެޔޮ އެކްސްޕޯޓްކުރުން މަނާކުރުން
ރަޝިއާގެ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު އުފުލިއްޖެ
 
އެމެރިކާއަކީވެސް ރަޝިއާއިން ތެޔޮ އެތެރެކުރާ ގައުމެއް
 
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި އިޤްތިޞާދުތަކަށް ރަޝިއާއިން ދަނީ ތެޔޮ ފޯރުކޮށްދެމުން
 
ރަޝިޔާއަކީ ދުނިޔޭގައި ތެޔޮ އުފައްދާ އަދި އެކްސްޕޯޓްކުރާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންބޮޑު އެއްގައުމު

ރަޝިއާއިން އެޅި ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކަކާ އެކު ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު އުފުލިއްޖެ ކަމަށް ބައިނަލް އަގުވާމީ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ. 

ރޮއިޓާސްއިން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު އުފުލިފައި މިވަނީ ރަޝިޔާއިން ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލް އެކްސްޕޯޓް ކުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އެތެރޭގެ ތެލުގެ ބާޒާރު ހަމައަކަށް އެޅުމުގެ ގޮތުން ކަމަށްބުނެ ކުރީގެ ސޯވިއެޓް ހަތަރު ގައުމަކަށް ފިޔަވައި ރަޝިއާގެ އެކްސްޕޯޓް މާކެޓްގެ ހުރިހާގައުމަކަށް ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލް އެކްސްޕޯޓް ކުރުން ރަޝިޔާއިން ވަގުތީ ގޮތުން މަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ސާފުނުކުރާ ތެޔޮފީފާއެއްގެ އަގު ޔޫރަޕްގައި އެވްރެޖްކޮށް 94 ޑޮލަރަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާފައިވާއިރު، އެމެރިކާގެ ހުޅަނގު ޓެކްސަސް ގައި ފީފާއެއްގެ އަގު ގާތްގަނޑަކަށް 1 އިންސައްތަ އިތުރުވެ، ފީފާއެއްގެ އަގު ވަނީ 90 ޑޮލަރަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާފައެވެ.

ރަޝިޔާއަކީ ދުނިޔޭގައި ތެޔޮ  އުފައްދާ އަދި އެކްސްޕޯޓްކުރާ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގައުމަކަށްވާއިރު، އެ ގައުމުން ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި އިޤްތިޞާދު ތަކަށް އަންނަނީ ތެޔޮ އެކްސްޕޯޓް ކުރަމުންނެވެ. ރަޝިއާގެ ތެޔޮ އެތެރެކުރާ ބޮޑެތި ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި އެމެރިކާގެ އިތުރުން ޗައިނާ، ޖަޕާން، ޖަރުމަން އަދި ނެދަލޭންޑްވެސް ހިމެނެއެވެ.

ރަޝިއާގެ ކުރޫޑްއޮއިލް ޓާމިނަލްއެއް - ރޮއިޓާސް

ކްރެމްލިން އިން ބުނި ގޮތުގައި މި ފިޔަވަޅަކީ މޮސްކޯ އިސްވެ އޮވެ އުފައްދާފައިވާ ޔޫރޭޝިއަން އިކޮނޮމިކް ޔޫނިއަންގެ މެމްބަރުންނަށް އިންޓަ ގަވަމެންޓް އެގްރީމެންޓްތަކުގެ ދަށުން ފޯރުކޮށްދޭ ތެލަށް އެކަށީގެންވާ ސްޓޮކް ނުލިބޭތީ އެޅީ ފިޔަވަޅެކެވެ.

ވަގުތީ ގޮތުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ތެލުގެ ބާޒާރު ރަޝިއާއާއި އަދި އެގައުމާއި ގުޅިފައިވާ ގައުމުތަކުގައި ހަމައަކަށް އެޅެން މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ތެލުގެ އަގު ހެޔޮވެގެންދާނެކަމަށް ސަރުކާރުގެ ބަޔާނުގައި ވެ އެވެ.

ރަޝިއާގެ ހަކަތައާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ބުނީ މި ފިޔަވަޅުގެ ސަބަބުން ހުއްދަ ނޫން "ގްރޭ" މޮޓޯ ފިއުލް އެކްސްޕޯޓް ކުރުން ވެސް ހުއްޓުވޭނެ ކަމަށެވެ.

ޕެޓްރޯލާއި ޑީސަލްގެ ދަތިކަމުގެ ސަބަބުން ރަޝިއާއަށް މިފަހަކަށް އައިސް ހޯލްސޭލް ކޮށް ލިބޭ ތެލުގެ އަގު ވަނީ އުފުލިފަ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ދެކުނުގެ ސަރަޙައްދުތަކަށް މި ހާލަތުގެ އަސަރު ކޮށްފައިވާއިރު، އެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މަދަނީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ވަނީ ސަރުކާރުން މި އެޅި ފިޔަވަޅު މުހިންމު ފިޔަވަޅަކަށް ވެފައެވެ.

މީގެ ކުރިން ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު އުފުލިގެން ދިޔައީ އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް ދަ ޕެޓްރޯލިއަމް އެކްސްޕޯޓިން ކަންޓްރީސް އާއި އޯޕެކް ޕްލަސްގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ އެ ޖަމިއްޔާގެ ބައިވެރިން ތެޔޮ އުފައްދާ މިންވަރު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާއި ގުޅިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
50%
0%
17%
0%
33%
ކޮމެންޓް