ކ. މާލެ
|
21 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 08:29
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖެ އެތެރެވި އުޅަނދުތައް
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖެ އެތެރެވި އުޅަނދުތައް
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖެ އެތެރެވި ބޯޓުތައް
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސް ބާނަމުންދިޔަ ބޯޓުތައް ފުލުހުންނާއި ހަވާލުކޮށްފި
 
ފުރަތަމަ 4 ބޯޓު އަތުލައިގަތީ ކ.ކާށިދޫގެ އިރުން ގާތްގަޑަކަށް 85 މޭލު ބޭރުން
 
5 ވަނަ ބޯޓު އަތުލައިގަތީ ޅ.އަތޮޅުގެ އިރުން ގާތްގަނޑަކަށް 74 ނޯޓިކަލް މޭލު ބޭރުން
 
އެމްއެންޑީއެފުން ބުނިގޮތުގައި މިހާރު މިބޯޓުތައް މާލެ ގެނެސް ދޫނިދޫ ބަނދަރަށް ވައްދައި، ފުލުހުންނާއި ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައި

ރާއްޖޭގެ ޚާއްޞަ އިޤުތިޞާދީ ސަރަޙައްދުގައި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަންކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި، ކޯސްޓްގާޑުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔަ ސްރީލަންކާގެ ފަސް މަސްބޯޓް މާލެ ގެނެސް ދިވެހި ފުލުހުންނާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޚާއްސަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދުގައި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަންކުރަމުންދިޔަ ބޭރުގެ 5 މަސްބޯޓު އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔައީ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އަތުލައިގަތީ ސްރީލަންކާގެ ބޯޓުތަކެއްކަމަށެވެ. މިބޯޓުތައް ކޯސްޓްގާޑުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ، އދ.މަހިބަދޫ "އަސުރުމާ" މަސްދޯނިން ފޯރުކޮށްދިން މައުލޫމާތަކާއި ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ. އެ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި ފެށި އޮޕަރޭޝަން ހުއްޓާނުލާ އަދިވެސް ކުރިއަށްދާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

Advertisement

އަދި އެންމެ ފުރަތަމަ އަތުލައިގެން 4 ބޯޓު ފެނިފައިވަނީ، އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑްގެ ޕެޓްރޯލް ކްރާފްޓް "ނޫރައްދީން" ޕެޓްރޯލް ކުރަމުން ދަނިކޮށް ކަމަށާއި އެ ބޯޓުތައް ފެނުނީ ކ.ކާށިދޫގެ އިރުން ގާތްގަޑަކަށް 85 މޭލު ބޭރުން ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި 5 ވަނަ ބޯޓް ކޯސްޓްގާޑުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑް ޝިޕް ޣާޒީ ޕެޓްރޯލް ކުރަމުން ދަނިކޮށް ޅ.އަތޮޅުގެ އިރުން ގާތްގަނޑަކަށް 74 ނޯޓިކަލް މޭލު ބޭރުން ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނިގޮތުގައި މިހާރު މިބޯޓުތައް މާލެ ގެނެސް ދޫނިދޫ ބަނދަރަށް ވައްދައި، ފުލުހުންނާއި ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް