ކ. މާލެ
|
21 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 07:33
އާސެނަލްގެ ތިންވަނަ ގޯލް ޖެހީ ޖެސޫސް: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
އާސެނަލްގެ ތިންވަނަ ގޯލް ޖެހީ ޖެސޫސް: ފޮޓޯ-ރޮއިޓަރސް
ރޮއިޓާސް
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް އާސެނަލްގެ އެނބުރި އައުން ވަރުގަދަ، 4 ލަނޑުގެ މޮޅެއް!
 
އާސެނަލް މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ 4-0 ން

ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް އާސެނަލްގެ އެނބުރި އައުން ހަތަރު ލަނޑުގެ މޮޅަކުން ފަށައިފިއެވެ.

ހަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ވާދަކުރި ފުރަތަމަ މެޗު އާސެނަލްއިން 4-0 ން ކާމިޔާބުކުރީ ނެދަލެންޑްސްގެ ޕީއެސްވީ އެއިންދޯވްއާ ވާދަކޮށެވެ. މެޗުގައި އާސެނަލްގެ ހަތަރު ލަނޑު ޖެހީ ހަތަރު ކުޅުންތެރިންނެވެ. އާސެނަލްއިން ލީޑް ނެގީ އަށް ވަނަ މިނެޓުގައި ސަކާ ޖެހި ލަނޑުނެނެވެ. ދެވަނަ ލަނޑު 20 ވަނަ މިނެޓުގައި ޓްރޮސާޑް ޖެހީ ސަކާ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުޞަތަކުންނެވެ. ހާފް ނިމެން ހަތް މިނެޓަށް ވެފައިވަނިކޮށް ލީޑް ފުޅާކޮށްދިނީ ބްރެޒިލް ފޯވާޑް ޖެސޫސްއެވެ. ފަހު ލަނޑު ޖެހީ ކެޕްޓަން އޮޑެގާޑެވެ. އޭނާ ލަނޑު ޖެހީ މެޗު ނިމެން 20 މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް 20 ޔާޑުން ފޮނުވާލި ބާރު ބޯޅައިންނެވެ.

Advertisement

އާސެނަލް ހިމެނޭ ގްރޫޕް ބީގެ އެއްވަނާގައި އޮތީ އާސެނަލްއެވެ. އެއް ޕޮއިންޓާއެކު ދެވަނާގައި އޮތީ ފްރާންސްގެ ލެންސްއާއި ސްޕެއިންގެ ސެވިއްޔާއެވެ. ދެޓީމް ވާދަކުރި މެޗު 1-1 ން ވީ އެއްވަރެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް