ކ. މާލެ
|
20 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 09:58
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ލާޒިއޯގެ ގޯލް ކީޕަރު އުފާ ފާޅުކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ލާޒިއޯގެ ގޯލް ކީޕަރު އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
ފަހު ވަގުތު އެތުލެޓިކޯ ކައިރިން ލާޒިއޯ ސަލާމަތްކޮށްދިނީ ގޯލް ކީޕަރު!
 
އެއީ އޭރިޔާ ބޭރުން ލާޒިއޯގެ ލުއިސް އަލްބާޓޯ ހުރަސްކޮށްދިން ބޯޅައެއް ބޮލުން ގޯލަށް ވައްދާލައިގެން

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާއި، ލާޒިއޯ ބައްދަލު ކުރި މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

މި ދެ ޓީމު ހިމެނިފައި އޮތީ ގްރޫޕް އީގަ އެވެ. އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ލާޒިއޯގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ 1-1 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ކުރި ހޯދީ އެތުލެޓިކޯ އިންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ 29 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ޕަބްލޯ ބޭރިއޯސް އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ އެތުލެޓިކޯގެ ޑިފެންޑަރު ނަހުއެލް މޮލީނާ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރުމަށް ލާޒިއޯ އިން ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވީ އެންމެ ފަހު ވަގުތުގެ ތެރޭގަ އެވެ. މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެ، އިތުރަށް ދެއްކި ވަގުތުގައި އެ ޓީމަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ ގޯލް ކީޕަރު އިވާން ޕްރޮވެޑެލް އެވެ. އެއީ އޭރިޔާ ބޭރުން ލާޒިއޯގެ ލުއިސް އަލްބާޓޯ ހުރަސްކޮށްދިން ބޯޅައެއް ބޮލުން ގޯލަށް ވައްދާލައިގެންނެވެ.

Advertisement

މި ގްރޫޕްގައި ފެޔެނޫޑް އިން ވަނީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 2-0 އިން ސެލްޓިކް ބަލިކޮށްފަ އެވެ. މެޗުގައި ފެޔެނޫޑްގެ ލަނޑުތައް ޖެހީ ކަލްވިން ސްޓެންގްސް އަދި އަލިރެޒާ ޖަހަންބަކްޝް އެވެ.

މި ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނައިގައި ފެޔެނޫޑް އޮތީ ތިން ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތް އެތުލެޓިކޯ އާއި ތިން ވަނައިގައި އޮތް ލާޒިއޯ އަށް ލިބެނީ އެއް ޕޮއިންޓެވެ. ޕޮއިންޓެއް ނުލިބި ފުލުގައި އޮތީ ސެލްޓިކް އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
33%
33%
0%
0%
0%
33%
ކޮމެންޓް