ކ. މާލެ
|
20 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 07:11
ޝަހީދު ހުސެއިން އާދަމް ބިލްޑިން
ޝަހީދު ހުސެއިން އާދަމް ބިލްޑިން
ޕޮލިސް މީޑިޔާ
ސްކޭމް މެސެޖް
ޑީއެޗްއެލް ޕެކޭޖެއް ނެގުމަށް ކަމަށް ބުނެ ސްކޭމް މެސެޖެއް ދައުރުވަނީ
 
ލިންކް މެދުވެރިކޮށް ކޭޝް ކާޑުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް އެދެމުންދާތީ އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފައިވޭ

ޑީއެޗްއެލް ޕެކޭޖެއް ނެގުމަށް ކަމަށް ބުނެ ސްކޭމް މެސެޖެއް ދައުރުވަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުން މުދާ ގެނައުމުގައި ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންކުރާ ޑީއެޗްއެލްއިން ޕެކޭޖެއް ނެގުމަށް ކަސްޓަމްސް ފީއަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ކަމަށް ބުނެ ޓީއެމްއޭގެ ނަމުގައި ލިންކެއް ހިމެނޭ މެސެޖެއް ދައުރުވަމުންދާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ލިންކް މެދުވެރިކޮށް ކޭޝް ކާޑުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް އެދެމުންދާތީ އެކަން އެގޮތަށް ނުކުރުމަށް ވެސް ފުލުހުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ސްކޭމް ކޯލުތަކަށް އާއްމުން ހެލުންތެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. އަދި އެހެން ލިބޭ ކޯލުތަކަށް ޖަވާބު ނުދިނުމަށާއި، ފޮނުވާ ލިންކްތަކަށް ނުފިތުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ. ބީއެމްއެލުން ބުނީ އެސްއެމްއެސް މެދުވެރިކޮށް ވެސް މަކަރާއި ހީލަތުން ކަސްޓަމަރުންނަށް އޮޅުވާލައިގެން ކަސްޓަމަރުންގެ އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް