ކ. މާލެ
|
19 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 11:47
ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ މީހާ
ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާ މީހާ
ޕޮލިސް
މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދުން
މާލެއިން 28 އަހަރުގެ މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ
 
ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދަނީ މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ހދ.މަކުނުދޫ / ސިތާރާމަންޒިލް، 28 އަހަރުގެ ނާޠިފް ޢަބްދުއްސަލާމް
 
ނާޠިފް އާއިލާއަށް ޚަބަރެއްނުވެ ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ

މާލެއިން 28 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާކަމަށް ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދަނީ މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ހދ.މަކުނުދޫ / ސިތާރާމަންޒިލް، 28 އަހަރުގެ ނާޠިފް ޢަބްދުއްސަލާމްއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ނާޠިފް އާއިލާއަށް ޚަބަރެއްނުވެ ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

Advertisement

އޭނާ އެންމެ ފަހުން ފެނިފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުކަމަށާއި އޭރު އޭނާ ލައިގެންހުރީ ރުއްތަކެއް ޖަހާފައިހުރި ގަމީހަކާއި ސޯޓެއްކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާއިން ފުލުހުންނަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

މިޒުވާނާގެ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ، ފުލުހުންގެ ހޮޓްލައިން 3322111ށް ނުވަތަ ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންގެ ނަމްބަރު 9393351ށް ގުޅައި ހިއްސާކުރުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް