ކ. މާލެ
|
18 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 22:11
 ޢަލީ ރިޝާން
ޢަލީ ރިޝާން
ޕޮލިސް
ގެއްލުނު ޒުވާނާ ފެނުން
މާލެއިން ގެއްލުނު ޒުވާނާ ފެނިއްޖެ
 
ރިޝާން އާއިލާއަށް ގުޅާފައިވާކަމަށާއި އޭނާގެ ހާލު ރަނގަޅުކަމަށް ފުލުހުން ބުނޭ

މާލެއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ 21 އަހަރުގެ ޒުވާނާ ފެނިފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔަ އއ.މާޅޮސް/ހުސްނޫވިލާ، 21 އަހަރުގެ ޢަލީ ރިޝާން އާއިލާއަށް ގުޅާފައިވާކަމަށާއި އޭނާގެ ހާލު ރަނގަޅުކަމަށެވެ.

Advertisement

ރިޝާން އާއިލާއަށް ޚަބަރެއްނުވެ ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އޭނާގެ ޚަބަރެއް އެންމެ ފަހުން އާއިލާއަށް ލިބިފައިވަނީ މީގެ 2 ހަފްތާއެއްވަރު ކުރިންކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް