ކ. މާލެ
|
18 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 13:37
 އަހުމަދު މޫސާ މުހައްމަދު (އައްމަޓީ) ގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުން
އަހުމަދު މޫސާ މުހައްމަދު (އައްމަޓީ) ގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ސީލައިފް މައްސަލަ
އައްމަޓީއަށް ކުރާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލް
 
މިހާރު މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ ގާޒީ އާމިނަތު އަޒްލިފާ
 
ދައުވާތަކާއި ގުޅިގެން އެކުއެކީގައި ހެކިބަސްތައް ނެގުމަށް ދައުލަތުން އެދޭ

ހުޅުމާލޭގައި 3،000 ފްލެޓް އެޅުމަށްޓަކައި ބުކިންގ ފީގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބައެއްގެ އަތުން އެޑްވާންސްކޮށް ފައިސާނެގުމަށް ފަހު، ރާއްޖެއިން ބޭރަށްގޮސް ފިލި މައްސަލައިގައި ސީލައިފް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ވެރިޔާ ވ. ތިނަދޫ، ރެޑްހައުސް، އަހުމަދު މޫސާ މުހައްމަދު (އައްމަޓީ) ގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްވެއްޖެއެވެ.

މި މައްސަލަ ތާވަލުކޮށްފައި އޮތީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 09:30 އަށެވެ. ނަމަވެސް އަޑުއެހުން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

މި މައްސަލަ މީގެ ކުރިން ބައްލަވަމުން ގެންދެވީ ގާޒީ ޙަސަން ސައީދެވެ. ނަމަވެސް ގާޒީ ޙަސަން ސައީދު ރިޓަޔަރ ކުރައްވާފައިވާތީ މިހާރު މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ ގާޒީ އާމިނަތު އަޒްލިފާއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި ގާޒީ ވަނީ ފަނޑިޔާރު ބަދަލުވިކަން ދެފަރާތަށް އަންގަވައި، މައްސަލަ ގޮސްފައިވާ ހިސާބު ސާފު ކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، މި މައްސަލައިގައި ދިފާއުން އެއްވެސް ޝަފަހީ ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާ ކަމަށާއި، މައްސަލައިގައި މިހާރު އޮތީ ދައުލަތުގެ ހެކިން ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވާ ގޮތް ޝަރީއަތާ ހިއްސާކޮށް ހެކިބަސް ނަގަން ފެށުން ކަމަށެވެ.

ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، 42 ދައުވާއާ ގުޅިގެން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހިމެނެނީ އެއް ހެކިތަކެއް ކަމަށެވެ. ވުމާއެކު، ދައުވާތަކާއި ގުޅިގެން އެކުއެކީގައި ހެކިބަސްތައް ނެގުމަށް ދައުލަތުން އެދެއެވެ.

ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، 42 ދައުވާ ހިމެނޭއިރު، ފަހަރަކު ދައުވާއަކާއި ގުޅިގެން ކޮންމެ ފަހަރަކު ހެކިވެރިން ހާޒިރުކުރަން ޖެހުމަކީ ޝަރީއަތުގެ ވަގުތުތައްވެސް ބޭކާރުވެގެންދާނެކަމެއް ކަމަށެވެ. އެއީ އިންސާފު ލިބުމަށް ހުރަސްއެޅި، މައްސަލަ ލަސްވެގެންދާނެ ކަމެއްކަމަށްވެސް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް