ކ. މާލެ
|
17 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 16:31
ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި އެމްޓީޑީގެ ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު
ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި އެމްޓީޑީގެ ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު
ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް
އަދީބުގެ ބޭސްފަރުވާ
އަދީބުގެ ބޭސްފަރުވާގެ މުއްދަތު އަނެއްކާވެސް އިތުރު ކޮށްދިނުމަށް އެދެފި
 
އަދީބު ފަރުވާއަށް ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގެންނެވީ އެކި ޑޮކްޓަރުން އެކަމަށް ލަފާދެއްވާފައިވާތީ

ބޭސްފަރުވާ އަށް މިހާރު ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި އެމްޓީޑީގެ ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު އަށް ދެވުނު މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްދިނުމަށް އަދީބްގެ ފަރާތްޕުޅުން އަނެއްކާވެސް އެދެފިއެވެ.

ކަރެކްޝަންސްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް އާމިނަތު ޔުސްރީން ވިދާޅުވީ އެ ހުށަހެޅުމާ މެދު ކަރެކްޝަންސުން ވަރަށް އަވަހަށް ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހެދެން ނެތް ޓެސްޓްތަކެއް ހެދުމަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފުރާވަޑައިގަތުމުގެ ހުއްދަ އެ އިދާރާއިން ފުރަތަމަ ދީފައިވަނީ 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ. އެއީ މެޑިކަލް ބޯޑުގެ ލަފަޔާއެކުއެވެ.

އެފަހަރު ދެވުނު މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ މެޑިކަލް ޑޮކިއުމެންޓްތަކަށް ރިޢާއަތްކޮށް، އޭނާއަށް ދެވިފައިވާ ހުއްދަ 28 އޮގަސްޓް 2023 އާ ހަމައަށް އޮތީ އިތުރުކޮށްފައެވެ. އެ މުއްދަތު ވެސް މިހާރު ހަމަވެފައިވާއިރު، ހަތަރުވަނަ ފަހަރަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އަދީބުގެ ފަރާތްޕުޅުން މިވަނީ އެދިފައެވެ.

Advertisement

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ކޮރަޕްޝަން މައްސަލާގައި އަދީބަށް 20 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައި، ދެ މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކުރީ 2020 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެކަމަކު ދައުލަތާއެކު ހެދި އިއުތިރާފު އެއްބަސްވުމާއެކު، އެ ހުކުމަށްފަހު އަދީބު ޖަލު ބަންދުން ގޭބަންދަށް ބަދަލުކުރީ ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ހުރިގޮތުން ކަމަށް ބުނެއެވެ.

އޭގެ ފަހުން އަދީބުގެ ހާލުކޮޅު ސީރިއަސްވެ، އައިޖީއެމްއެޗްގައި ދާދި ފަހުން ވަނީ ފަރުވާ ދީފައެވެ. އަދީބު ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ ޕާޓީ އެމްޓީޑީން މީގެ ކުރިން ބުނެފައިވަނީ އަދީބު ގެންދަވަނީ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާފަދަ ނާރުގެ ބައްޔެއް ތަހައްމަލުކުރައްވަމުން ކަމަށެވެ.

އެމްޓީޑީން ބުނީ އަދީބު ފަރުވާއަށް ސިންގަޕޫރަށް ވަޑައިގެންނެވީ އެކި ޑޮކްޓަރުން އެކަމަށް ލަފާދެއްވާފައިވާތީ ކަމަށެވެ.

 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް