ކ. މާލެ
|
17 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 11:58
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު ދަތުރުކުރައްވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް އެމަނިކުފާނުގެ މޮޓޯކޭޑަށް ވަނީ ހުރަސް އަޅާފައި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު ދަތުރުކުރައްވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް އެމަނިކުފާނުގެ މޮޓޯކޭޑަށް ވަނީ ހުރަސް އަޅާފައި
ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސްއެޅުން
މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސްއެޅި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
 
އޭނާ ހުއްޓުވިއިރު ހުރީ މަސްތުގެ ހާލަތުގައި
 
އޭނާ ވަނީ ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޭޑަށް އޭނާ ހުރަސްއެޅިކަމަށް އެއްބަސްވެފައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ދަތުރުކުރެއްވި މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސްއެޅި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ގދ. ވާދޫ ޗިޗަންޑާގޭ އިނާޝް އަބްދުﷲއެވެ.

އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވަނީ ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ކުށުގެ ތުހުމަތެވެ. އެގޮތުން ފުލުހުން މަޑުކުރަން އެންގުމުންވެސް މަޑުނުކޮށް، ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑަށް އޭނާ ހުރަސްއެޅި ކަމަށާއި، އޭނާ ހުއްޓުވިއިރު ހުރީ މަސްތުގެ ހާލަތުގައިކަމަށް، މައްސަލައިގެ ހާދިސާ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މުޖުތަމައުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އޭނާ މީގެ ކުރިންވެސް ބަންދު ކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު 16 ސެޕްޓެމްބަރު 2023ގައި ވަނީ ހަމަވެފައެވެ. ވުމާއެކު މިހާރު އޭނާ އިތުރު 10 ދުވަހަށް ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ.

ކޯޓު އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އޭނާ ވަނީ ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޭޑަށް އޭނާ ހުރަސްއެޅިކަމަށް އެއްބަސްވެފައެވެ.

Advertisement

އޭނާ ބުނެފައިވަނީ އޭނާއަކީ ސްކިޒޮފްރޭނިއާ (ނަފްސާނީ ބައްޔެއް)ގެ ބަލިމީހެއް ކަމަށާއި، އޭނާއަކީ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީގައިވެސް ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ، އަދި ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ މީހެއް ކަމަށެވެ.

އެކަން ސާފު ކުރުމަށް ފުލުހުން ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށައެޅުމުން މިނިސްޓްރީންވެސް ބުނެފައިވަނީ އެފަދަ ކަމެއް އޭނާގެ ކިބައިން ފާހަގަވެފައިނުވާކަމަށެވެ.

މިއަހަރުގެ އޯގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގައިވެސް މަސްތުވާތަކެތީގެ 2 މައްސަލައެއްގައި އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައި ވެއެވެ.  

20 މާރިޗު 2023ގެ ރޭގަނޑުގެ ވަގުތެއްގައި ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، ޗީބޯ ކެފޭ ކައިރިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދަތުރުފުޅުކުރައްވަމުން ގެންދެވި މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސްއަޅައި، އަޑުގަދަކޮށް، އާއްމު މަސްލަހަތު ނަގާލައި، ފުލުހުންގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މައްސަލައާ ގުޅިގެން 5 މީހަކަށް ދައުލަތުން ވަނީ ދައުވާވެސް ކޮށްފައެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑަށް ހުރަސްއެޅި މައްސަލަ އެމްއެންޑީއެފުންވެސް ވަނީ ބަލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް