ކ. މާލެ
|
16 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 10:14
ހުޅުމާލެ
ހުޅުމާލެ
ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން
މަރުވެފައި އޮތް ބިދޭސީއަކު ފެނުން
މަރުވެފައި އޮތް ބިދޭސީއަކު ހުޅުމާލެއިން ފެނިއްޖެ
 
މަރުވީ ޖޮގިންއަށް ނިކުމެ އުޅުނު މީހެއް

މަރުވެފައިއޮތް ބިދޭސީއަކު ހުޅުމާލެއިން ފެނިއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު 8:02 ހާއިރު ހުޅުމާލޭ އުނިގަސް މަގުގައި މީހަކު ވެއްޓިފައި އޮތްކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބުނު ކަމަށާއި, އޭނާ ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރުވެސް މަރުވެފައިވާކަމަށް ހޮސްޕިޓަލުން ފުލުހުންނަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާކަމަށެވެ.

Advertisement

ފުލުހުން ބުނީ މަރުވެފައިވަނީ އުމުރުން 68 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ. އޭނާއަކީ ސިންގަޕޫރު މީހެއް ކަމަށާއި އެއީ ޖޮގިންއަށް ނިކުމެ އުޅުން މީހެއް ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުން ދާކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުންޏެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
50%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް