ކ. މާލެ
|
15 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 16:47
ޗައިނާ ރަޝިއާ ހިއްސާވާ ބޯޑަރުގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް
ޗައިނާ ރަޝިއާ ހިއްސާވާ ބޯޑަރުގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް
ރޮއިޓާސް
ޗައިނާ އާއި ރަޝިއާގެ ބޯޑަރު ސަރަޙައްދު
ޗައިނާއިން ރަޝިޔާއާއެކު 700 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ހިންގަން ނިންމައިފި
 
މި މަޝްރޫއުގެ އަގަކީ 600 މިލިއަން ޑޮލަރާއި 700 މިލިއަން ޑޮލަރާ ދެމެދުގެ އަދަދެއް

ޗައިނާއިން ރަޝިޔާއާއެކު ދެގައުމު ހިއްސާވާ ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް 700 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ހިންގަން ނިންމައިފިކަމަށް ބައިނަލް އަޤުވާމީ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ޗައިނާގެ ޝުއަންޔުއާން ގްރޫޕް އިންޑަސްޓްރިއަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ރަޝިއާގެ ދުރުއިރުމަތީގެ ރަޝިއާގެ އަމުރުހިނގާ ސަރަހައްދުގައި ބޮޑު ލޮޖިސްޓިކް ހަބެއް އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ އިރު، ފާއިތުވި އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި މުދާ އުފުލުމުގެ ވިޔަފާރި ދެގުނަ އަށް ވުރެ އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް އެ ގްރޫޕްގެ ސީއީއޯ ހައިލޯންގް ޒޫ ވިދާޅުވި އެވެ.  

މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ވްލަޑިވޮސްޓޮކްގައި ކުރިއަށްދާ އީސްޓަން އިކޮނޮމިކް ފޯރަމްގެ ހަވާސާގައި ޗައިނާގެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ގްރޫޕުން ރަޝިއާގެ އިންވެސްޓަރުންނާ އެކު ހަދާފައިވާ ގިނަ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ތެރެއިން އެއް އެއްބަސްވުމެވެ.  

ޗައިނާގެ ހެއިލޮންގްޖިއާންގް ޕްރޮވިންސްގެ ޓޮންގްޖިއާންގް ސިޓީ އާއި ނިޒްނެލެނިންސްކޮޔޭ އަވަށާ ދެމެދު އޮންނަ މި ހަބަކީ ރަޝިއާ-ޗައިނާ ކާގޯ ޓްރާންސްފާއަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ހަބެކެވެ. 

މި ހަބް ގެ ލޮކޭޝަން ވަރަށް މުހިންމު، އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބޯޑަރުތަކުގެ މެދުގައި އޮންނާނެ ތަނެއް. އަޅުގަނޑުމެންގެ ފްރޮންޓިއަރ ތަކުގެ މެދުގައި ވަރަށް ކުޑަ ތަންކޮޅެއް އޮތުމުގެ ސަބަބުން ކާގޯ ޓްރާންސްފަރ ކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވޭ، އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްރޮޖެކްޓާއެކު އަޅުގަނޑުމެން އަންދާޒާ ކުރަނީ ފްރައިޓް ޓްރާންސްޕޯޓް އަހަރަކު 10 މިލިއަން ޓަނަށް އަރާނެ ކަމަށް
ސީއީއޯ ހައިލޯންގް ޒޫ

ހައިލޯންގް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ރަޝިއާ އާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު ކާގޯ ޓްރެފިކް ހަތަރު ގުނަ އިތުރުވާނެ ކަމަށް އޭނާ ލަފާކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ޝުއާންޔުއާން ގްރޫޕްގެ ސީއީއޯ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ލިކުއިފައިޑް ނެޗުރަލް ގޭސް (އެލްއެންޖީ)، ލިކުއިފައިޑް ޕެޓްރޯލިއަމް ގޭސް (އެލްޕީޖީ)، އޭވިއޭޝަން ފިއުލް، ހީލިއަމް އަދި ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހެނިހެން ސާމާނު ފަދަ ނުރައްކާތެރި ނޫން މުދާ ރައްކާކޮށް އުފުލުމަށް ޓާމިނަލެއް އެޅުމަށް ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ.  

ހައިލޯންގް އިން ބުނީ ކާގޯ ޓާމިނަލް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2027 ވަނަ އަހަރަށް ކަމަށާއި މި މަޝްރޫއުގެ އަގަކީ 600 މިލިއަން ޑޮލަރާއި 700 މިލިއަން ޑޮލަރާ ދެމެދުގެ އަދަދެއް ކަމަށެވެ.   

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް