ކ. މާލެ
|
14 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 21:33
އަލީ ޝާހިދު (ސްޓެޕް އައްޔަ)
އަލީ ޝާހިދު (ސްޓެޕް އައްޔަ)
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް
މީހަކު ރަހީނުކުރި މައްސަލަ
ސްޓެޕް އައްޔަގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި
 
ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރީ 10 ދުވަހަށް

މީހަކު ރަހީނުކޮށް ފޭރުމުގެ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރި އަލީ ޝާހިދު (ސްޓެޕް އައްޔަ)ގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އޭނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން 10 ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފައި ވާކަމަށެވެ.

Advertisement

ފުލުހުން ބުނީ އިތުރު ބަޔަކާ ބައިވެރިވެގެން މާލޭގެ ގެއެއްގައި ފިރިހެނަކު ހުއްދަނޫން ގޮތުގައި ހިފަހައްޓައި، އަނިޔާކޮށް، އޭނާގެ ބޭންކް އެކައުންޓުން ފައިސާ ޓްރާންސްފަރކުރި މައްސަލައެއް އޮގަސްޓް މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހު ރިޕޯޓުކޮށްފައި ވާކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ސްޓެޕް އައްޔަ ހައްޔަރުކުރީ އޮގަސްޓް މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު އޭނާ އޮގަސްޓް 30 ވަނަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުން ކޯޓުން ވަނީ އޭރު 15 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ޖަހާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް