ކ. މާލެ
|
14 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 19:02
ސްކޫލް ދަރިވަރުންތަކެއް ކިއު ހަދައިގެން
ސްކޫލް ދަރިވަރުންތަކެއް ކިއު ހަދައިގެން
ރާއްޖެއެމްވީ
އައިޑީ ކާޑަށް ސަމާލުވުން
ސާވޭއަކަށް ކަމަށް ބުނެ، އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހޯދަން އެދެމުންދާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފި
ސްކޫލްތަކުން ވެސް ދަނީ މިކަމަށް ބެލެނިވެރިންނާއި ދަރިވަރުން ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމުން
ރަސްމީ ޑޮކިއުމެންޓުތަކުގައި ހިމެނޭ ޒާތީ މައުލޫމާތު، އެކިއެކި ސްކޭމްތައް ހިންގުމުގައި ބޭނުންކޮށްފާނެ

ސާވޭއަކަށް ކަމަށް ބުނެ, ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހޯދަން އެދެމުންދާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށް، ސަރވޭއެއް ކުރުމުގެ ނަމުގައި އެދަރިވަރުންގެ އައިޑީކާޑުގެ ކޮޕީ ހޯދަމުން ގެންދާކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިފަދަ ރަސްމީ ޑޮކިއުމެންޓްތަކުގައި ހިމެނޭ ޒާތީ މައުލޫމާތަކީ އެކިއެކި ސްކޭމްތައް ހިންގުމުގައި އައިޑެންޓިޓީ ތެފްޓް ފަދަ އަދިވެސް އެހެނިހެން ކުށްތަކަށް އަރައިގަތުމަށް ބޭނުން ކޮށްފާނެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ޑޮކިއުމެންޓެއް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިފަދަ ތަކެތި ހިއްސާނުކުރުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

ދަރިވަރުންގެ އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހޯދަން އެދެމުންދާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފައިވާއިރު، ސްކޫލްތަކުން ވެސް ދަނީ މިކަމަށް ބެލެނިވެރިންނާއި ދަރިވަރުން ސަމާލުވުމަށް އިލްތިމާސްކުރަމުންނެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ ހޯދަން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ ސެކްންޑަރީ ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް