ކ. މާލެ
|
14 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 07:22
ލީބިޔާގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ގޮސް، އިމާރާތްތައް ވެއްޓި، މުޅި އަވަށުގައި ވަނީ  ފެންގަނޑުބޮޑުވެފައި
ލީބިޔާގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ގޮސް، އިމާރާތްތައް ވެއްޓި، މުޅި އަވަށުގައި ވަނީ ފެންގަނޑުބޮޑުވެފައި
އޭއެފްޕީ
ތުރުކީން ލީބިޔާއަށް އެހީގެ ތަކެތި ފޮނުވުން
ވަގުތީ ހޮސްޕިޓަލްތައް ގާއިމުކުރަން ތުރުކީން ލީބިޔާއަށް އެހީގެ ގާފިލާއެއް ފޮނުވަނީ
 
ލީބިޔާގައި ވަގުތީ ދެ ހޮސްޕިޓަލެއް ގާއިމްކުރުމަށް ތުރުކީން ވަނީ ނިންމާފައި

ލީބިޔާގައި ފެންބޮޑުވެ އެތައް ހާސް ބަޔަކު މަރުވުމާ ގުޅިގެން ތުރުކީގެ އެހީގެ ބޮޑު ގާފިލާއެއް ފޮނުވަމުން ދާކަމަށް މިސުރުގެ އޮފިޝަލުން ބުނެފިއެވެ.

މިސަރުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ފަހްރެޓިން ކޮކާ ވިދާޅުވީ މިގާފިލާގައި 148 މެޑިކަލް ސްޓާފުންނާއެކު ލީބިޔާއަށް ދެ ފީލްޑް ހޮސްޕިޓަލް ގާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ހިފައިގެން އުޅަނދެއް ފޮނުވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ތުރުކީން ވަނީ އިންސާނީ އެހީ ގެންދިއުމަށް ތިން މަތިންދާ ބޯޓެއްގެ އިތުރުން ރެސްކިއު ޓީމަކާއި 11 މީހުންގެ މެޑިކަލް ޓީމެއް އަންގާރަ ދުވަހު ލީބިޔާއަށް ފޮނުވާފަ އެވެ.

ހުޅަނގުގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ އިޒްމީރުން ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ފުރާ މި އުޅަނދުގައި އެމްބިއުލާންސާއި އިމަޖެންސީ ރެސްޕޮންސް ވެހިކަލްތައް ވެސް އުފުލާނެ ކަމަށް އެކްސްގައި އާންމުކޮށްފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ކޮކާ ބުންޏެވެ.

ޓްރިޕޮލީގައި ހުންނަ ތުރުކީ އެމްބަސީގެ ޑިޕްލޮމެޓުން ވަނީ ތުރުކީގެ ރެސްކިއު އަދި މެޑިކަލް ޓީމްތަކާ އެކު ޑިޒާސްޓާ ސަރަހައްދަށް ގޮސް އެހީގެ މަސައްކަތްތައް ކޯޑިނޭޓް ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު ހަކަން ފިދާން ވިދާޅުވި އެވެ.

އިނގިރޭސި ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖޭމްސް ކްލެވާލީއާ އެކު ބޭއްވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސްގައި މިސުރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ހަކަން ފިދާން ވިދާޅުވީ ލީބިޔާއަށް އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހިއްޖެ ނަމަ އިތުރު އިންސާނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ތުރުކީ އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ.

ތުރުކީގެ ރެސްކިއު ޓީމުން ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ނިޔަލަށް، ލީބިޔާގެ ފެންބޮޑުވި ސަރަހައްދުތަކުގެ ވެއްޓިފައިވާ އިމާރާތްތަކުގެ ކުނިތަކުގެ ތެރެއިން ހަ މީހަކު ނެގި ކަމަށް ފިދާން ވިދާޅުވި އެވެ.

ލީބިޔާގެ ފެންބޮޑުވުމުގެ މިހާދިސާއާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ އެކިއެކި ގައުމުތަކުންނާއި، ބޮޑެތި ޖަމިއްޔާތަކުން އެހީގެ ތަކެތި ފޮނުވުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް ދަނީ އެދެމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ލީބިއާއިން އެފަދަ ފުރުޞަތެއް އަދި ދީފައިވަނީ މަދުބަޔަކަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް