ކ. މާލެ
|
13 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 22:09
ކަލައިދޫ – ދަނބިދޫ ކޯޒްވޭ ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެފައި
ކަލައިދޫ – ދަނބިދޫ ކޯޒްވޭ ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެފައި
އެމްޓީސީސީ
ކަލައިދޫ – ދަނބިދޫ ކޯޒްވޭ މަޝްރޫއު
ކަލައިދޫ – ދަނބިދޫ ކޯޒްވޭ ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށަނީ
 
މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 42,624 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގެ ބިން ހިއްކާނެ
 
މި މަޝްރޫއުގެ އަގަކީ 144.38 މިލިއަން ރުފިޔާ

ލ. ކަލައިދޫ- ދަނބިދޫ ކޯޒްވޭ ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް އެމްޓީސީސީއިން ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓް މޮބިލައިޒް ކޮށްފިއެވެ.

އެމްޓީސީސީން ބުނީ ލ. ކަލައިދޫ – ދަނބިދޫ ކޯޒްވޭ ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް 10 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 ވަނަ ދުވަހު ޕްރޮޖެކްޓް ސައިޓް ވަނީ މޮބިލައިޒް ކުރެވިފައި ކަމަށެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ އަގަކީ 144.38 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.

ލ. އިސްދޫ އަދި ކަލައިދޫ، އަކީ އެއްފަސްގަނޑެއްގައި ދުރު ދުރުގައި އޮންނަ ދެއަވަށަށް ވާއިރު، ލ. ދަނބިދޫ އަކީ އެރަށާ ވަރަށް ގާތުގައި ވަކިން އޮންނަ ރަށެކެވެ. މިތިން ރަށް ނުވަތަ ސަރަހައްދުގައި ގިނައިން ދިރިއުޅެނީ އާއިލީގޮތުންވެސް ގުޅިފައިވާ ރައްޔިތުންތަކެކެވެ. މި 3 ސަރަހައްދަކީ ވެސް ބިމުގެ ޖާގައިގެ ގޮތުން ތަނަވަސް ތިން ތަނެވެ. އަދ،ި ދަނބިދޫ އަކީ ވަކިން އޮންނަ ރަށަކަށްވީއިރު ދަނބިދޫ އާއި ކަލައިދޫ ކޯޒްވޭ އަކުން ގުޅާލުމުގެ މަޝްރޫއު ނިމުމުން މި 3 ރަށް އެކީގައި ގުޅިގެން ދާނެއެވެ.

Advertisement

މި 3 ރަށުގެ އާބާދީ އެއްކޮށްލުމުން 3,532 މީހުންގެ އާބާދީއެއް ހަމަވާކަން ފާހަގަކޮށް އެމްޓީސީސީން ބުނީ ދަނބިދޫގައި މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ކަމަށާއި، އަދި ވަރަށް ފުޅާކޮށް ދަނޑުވެރިކަންކުރާ ފަރާތްތައް އިސްދޫ އަދި ކަލައިދޫގައި ދިރިއުޅޭ ކަމަށެވެ.

މި ދެރަށުގެ ރައްޔިތުންނަކީވެސް އެކި ބޭނުންތަކަށް އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ކޮންމެ ދުވަހަކުހެން ދަތުރުކުރާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މި 3 ރަށް ކޯޒްވޭ އަކުން ގުޅުމަކީ އޭގެ ސަބަބުން މި 3 ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑު ލުއިފަސާހަތަކެއް ދަތުރުފަތުރާއި އިގްތިސާދީ ގޮތުންނާއި އަދި އިޖްތިމާއީ ގޮތުންވެސް ހޯދައިދޭނެ ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެއެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 42,624 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގެ ބިން ހިއްކުމާއި 271 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައި ރިވެޓްމެންޓް ޖެހުމާއި 752 މީޓަރުގެ ސްކައުރިންގ އޭޕްރަން ހެދުމާއ،ި 315 މީޓަރުގެ ބްރިޖެއް ހެދުމާއ،ި 714 މީޓަރުގެ ރީޓެއިނިންގ ފާރެއް ހެދުމާއި 7,266 އަކަ މީޓަރުގެ ދުއްވާ ސަރަހައްދު ގާއިމުކުރުމާއި މަގުބައްތި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް