ކ. މާލެ
|
13 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 12:13
ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އޮފިޝަލުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އޮފިޝަލުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
އިންތިޚާބީ ކޮރަޕްޝަން
އިންތިޚާބީ ކޮރަޕްޝަންގެ 29 މައްސަލަ އޭސީސީއަށް ހުށަހެޅިފައިވޭ
 
ބައެއް ފިޔަވަޅުތައް އެޅޭނީ ބައެއް ކަންކަން ދެނެގަނެ ކަށަވަރު ކުރެވިގެންކަމަށް ކޮމިޝަނުން ބުނޭ
 
މި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 7 މައްސަލައެއް ތަހުޤީގުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ފެންނާތީ ތަހުގީގު ވަނީ ފަށާފައި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން އިންތިޚާބީ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކުގެ ގޮތުގައި ބުދަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ޖުމްލަ 29 މައްސަލަ/ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އޭސީސީން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 7 މައްސަލައެއް ތަހުޤީގުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ފެންނާތީ އެ މައްސަލަތަކުގެ ތަހުޤީގު މިހާރުވަނީ ފަށާފައެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ މުދާލާއި ވަސީލަތްތައް ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި ރިޝްވަތާ ގުޅުހުންހުރި މައްސަލަ ހިމެނޭކަމަށް އޭސީސީން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ބަލަމުންގެންދާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި ހުޅުމާލެއިން ގޯތި ދޫކުރި ގޮތާއި ގުރުއަތުލުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ގޮތާގުޅޭ މައްސަލައެއްވެސް ކޮމިޝަނުން ދަނީ ބަލަމުންނެވެ.

އަދި މި މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ކޮމިޝަނުން އަޅަމުންދާ ކަމަށާއި ބައެއް ފިޔަވަޅުތައް އެޅޭނީ ބައެއް ކަންކަން ދެނެގަނެ ކަށަވަރުކުރެވިގެން ކަމުގައިވާތީ، ކަމާގުޅޭ އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުންދާކަމަށްވެސް ކޮމިޝަނުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
50%
0%
50%
ކޮމެންޓް