ކ. މާލެ
|
12 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 11:38
އދ ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލްގެ 54 ވަނަ ބައްދަލުވުން
އދ ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލްގެ 54 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
އދ ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލް
އދ ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލްގެ 54 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ
 
ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްދަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 13 އާ ހަމައަށް

އދ ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާއިބެހޭ ކައުންސިލްގެ 54 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

މި ބައްދަލުވުން ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ފަށާފައިވާއިރު ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްދަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 13 އާ ހަމައަށް ސުވިޒަލޭންޑްގެ ޖެނީވާގައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ޖެނީވާގައި ހުންނަ ސްމޯލް އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓޭޓްސް (އެސްއައިޑީއެސް) ގެ ދަށުން ރާއްޖެއިން ދެ ބަޔާނެއް ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. ފުރަތަމަ ބަޔާނުގައި ހިމެނޭ މުހިންމު ކަމަކީ، ސާފު ފެން ލިބޭނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުމުގެ މުހިންމުކަމާއި މިފަދަ އަސާސީ ހައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުމެވެ. ދެވަނަ ކަމަކަށް މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ޒުވާނުން ބާރުވެރިކުރުމުގެ މުހިންމުކަމުގެ މައްޗަށް ވެސް ބަޔާން ނެރޭނެއެވެ.  

Advertisement

ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން މި ބައްދަލުވުމުގައި އިސްބޭފުޅެއްގެ ގޮތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ ޖެނީވާގައި ހުންނަވާ ޔޫއެންގެ ދާއިމީ މަންދޫބު ޑރ. އާސިމް އަހުމަދެވެ. ރާއްޖޭގެ ވަފްދުގައި ކައުންސިލަރު އާދަމް ހާމިދު، އާމިނަތު ޝިފާޔާ އިބްރާހީމް އަދި މަރިޔަމް ފާތިކާ ފަޔާޒްއެވެ. އަދި ތިންވަނަ ސެކްރެޓަރީ މިޒްނާ ވަހީދުއެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ އދ. ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލަށް ރާއްޖެ ހޮވުނީ 2010 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭގެ ފަހުން 2011 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2016ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ރާއްޖެ އެ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުކަން ކުރިއެވެ. އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ގައުމުތަކުގެ މަންދޫބުގެގޮތުގައި އެ ކައުންސިލުގެ ނާއިބު ރައީސްކަންވެސް ރާއްޖެ ވަނީ ކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް