ކ. މާލެ
|
10 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 08:03
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ވަލްވާޑޭ އުފާ ފާޅުކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ވަލްވާޑޭ އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ޓްވީޓަރ
ފިފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިން
ޗިލީ ބަލިކޮށް، އުރުގުއޭ އަށް ވެސް ވަރުގަދަ ފެށުމެއް
 
ޗިލީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު އުރުގުއޭ އިން ކާމިޔާބު ކުރީ 3-1 އިން

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފިކޭޝަންގައި ޗިލީ ބަލިކޮށް، އުރުގުއޭ އިން ވެސް ވަރުގަދަ ފެށުމެއް ހޯދައިފި އެވެ.

ޗިލީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު އުރުގުއޭ އިން ކާމިޔާބު ކުރީ 3-1 އިންނެވެ. މެޗުގައި އުރުގުއޭ އިން ވަނީ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ދެ ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އެ ޓީމުގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު ދެ ވަނަ ހާފުގައި ޖެހިއިރު، ޗިލީ އިން ވެސް ވަނީ ދެ ވަނަ ހާފުގައި ލަނޑެއް ޖަހައިފަ އެވެ.

Advertisement

ފުރަތަމަ ހާފުގެ 38 ވަނަ މިނެޓުގައި އުރުގުއޭ އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ނިކޮލަސް ޑީ ލާ ކްރޫޒް އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ ޑާވިން ނޫނޭޒް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި އުރުގުއޭގެ ދެ ވަނަ ލަނދު ޖަހައި، ލީޑު ފުޅާ ކޮށްދިނީ ފެޑެރިކޯ ވަލްވާޑޭ އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ ކްރޫޒް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފުގައި އުރުގުއޭގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ވެސް ކްރޫޒް އެވެ. އުރުގުއޭ އިން ތިން ލަނޑު ޖެހި ފަހުން ޗިލީން ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައިފަ އެވެ. އެ ޓީމުގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހީ އާތުރޯ ވިޑާލް އެވެ.

މޮޅާއެކު އުރުގުއޭ އޮތީ ދެ ވަނައިގަ އެވެ. އެއް ވަނައިގައި އޮތް ބްރެޒިލް އަދި ތިން ވަނައިގައި އޮތް އާޖެންޓީނާ އަށް ވެސް ލިބެނީ ތިން ޕޮއިންޓެވެ. ކޮންމެބޯލް ސަރަހައްދުން ވޯލްޑް ކަޕްގެ ޖާގަ ލިބޭނީ ހަ ޓީމަކަށެވެ. ހަތް ވަނަ ޓީމަށް ޕްލޭ އޮފް މެޗެއް ކުޅެން ޖެހޭއިރު، ތިން ޓީމެއް ކަޓާނެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް