ކ. މާލެ
|
9 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 19:51
އައިޖީއެމްއެޗް
އައިޖީއެމްއެޗް
އަޒުމޫން އަހުމަދު
އައިޖީއެމްއެޗްގެ ޚިދުމަތް
މާދަމާ އައިޖީއެމްއެޗްގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ނުލިބޭނެ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި
 
ޓްރޯމާ އެންޑް އިމަޖެންސީގެ ޚިދުމަތްތައް މެދުނުކެނޑި 24 ގަޑިއިރު ކުރިއަށްދާނެ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އާދިއްތަ ދުވަސް ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާތީ، އައިޖީއެމްއެޗްގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ނުލިބޭނެކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފިއެވެ.

އައިޖީއެމްއެޗުން ބުނީ ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 10ވާ އާދިއްތަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާތީ، އައިޖީއެމްއެޗް ގްރޫޕް އޮފް ހޮސްޕިޓަލްސް ސްޕެޝަލިސްޓް އޯޕީޑީ އަދި އެހެނިހެން ކްލިނިކް ޚިދުމަތްތައް ބަންދުވާނެ ކަމަށެވެ.

އޯޕީޑީއާއި ކްލިނިކަލް ޚިދުމަތްތައް މެދުކެނޑިގެން ދިޔަނަމަވެސް ޓްރޯމާ އެންޑް އިމަޖެންސީގެ ޚިދުމަތްތައް މެދުނުކެނޑި 24 ގަޑިއިރު ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް އައިޖީއެޗުން ބުނެއެވެ.

ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 10ވާ އާދިއްތަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖެއްސެވީ އިންތިޚާބާގުޅޭ އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކުގައި، ސަރުކާރުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުންނާއި އާންމު ރައްޔިތުން ހަރަކާތްތެރިވާނެތީއާއި، އެ ދުވަހާ ގުޅިގެން، ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެދިފައި ވާތީއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް