ކ. މާލެ
|
9 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޮނިހިރު 12:22
ޗެލްސީއާއި ލިވަޕޫލް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ޗެލްސީއާއި ލިވަޕޫލް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ޓްރާންސްފާ މާކެޓް
7.3 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކޮށްފި، ކުރީގައި އުޅެނީ އިނގިރޭސީންނާއި ސައޫދީ ލީގު
 
އިނގިރޭސި ލީގުން ހޭދަކޮށްފައިވަނީ 1.98 ބިލިއަން ޑޮލަރު

މި އަހަރުގެ ޓްރާންސާ ޕީރިއަޑުގައި 7.36 ބިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކޮށްފި ކަމަށާއި, އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގާއި ސައޫދީ އަރަބިއާގެ ޕްރޯ ލީގުން ކަމަށް ފީފާއިން ބުނެފިއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި ޖަމާއަތުން ބުނީ އިނގިރޭސި ލީގުން ހޭދަކޮށްފައިވަނީ 1.98 ބިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށެވެ. އެއީ ޖުމުލަ 449 މުއާމަލާތަކުންނެވެ. ޔޫރަޕުގައި ކުޅެމުންދިޔަ ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ގަތް ސައޫދީ ލީގުން ހޭދަކޮށްފައިވަނީ 875 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ބްރެޒިލްގެ ނޭމާ، ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީން ސައޫދީގެ އަލް ހިލާލަށް ގެންދިއުމަށް ހޭދަކުރި 96 މިލިއަން ޑޮލަރުވެސް ހިމެނެއެވެ.

Advertisement

ފްރާންސް ލީގުން ހޭދަކޮށްފައިވަނީ 859 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ. ޖަރުމަނު ލީގުން 762 މިލިއަން ޑޮލަރު، އަދި އިޓަލީން 711 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކުރިއިރު ސްޕެނިޝް ލީގުން ހޭދަކޮށްފައިވަނީ 406 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ.

ޖަރުމަނުގެ ބުންޑަސްލީގާއަކީ ކުޅުންތެރިން ވިއްކައިގެން އެއް ޓްރާންސްފާ ޕީރިއަޑެއްގައި 1 ބިލިއަން ޑޮލަރު ލިބުނު ފުރަތަމަ ލީގެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް