ކ. މާލެ
|
7 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 06:50
ޕާކިސްތާން ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ
ޕާކިސްތާން ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ
ގޫގުލް
އޭޝިއާ ކަޕް
ހަތް ވިކެޓުން މޮޅުވީ ޕާކިސްތާން
 
އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ 78 ލަނޑު ހެދި އިމާމުލް ހައްގު

އޭޝިއާކަޕް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ގަދަ ހަތަރެއްގެ ފުރަތަމަ މެޗު ސްރީލަންކާއާ ބައްދަލުކޮށް ހަތް ވިކެޓުން ޕާކިސްތާން ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ

މި މެޗުގައި ފުރަތަމަ ބެޓްކުރަން ނުކުމެ ބަނގްލަދޭޝް އަށް 38 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 193 ލަނޑެވެ. އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ 64 ލަނޑު ހެދި މުޝްފިގުއްރަހުމާނެވެ. އަދި ސާކިބް އަލް ހަސަން ވެސް 53 ލަނޑު ހެދި އެވެ. ޕާކިސްތާނުން އެންމެ ރަނގަޅަށް އުކާފައިވަނީ ހަތަު ވިކެޓް ނެގި ހާރިސް ރައޫފެވެ.

ޖަވާބުގައި ކުޅެން ނުކުމެ ޕާކިސްތާން މޮޅުވީ 393 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި 194 ލަނޑު ހަދައިގެންނެވެ. އެ ޓީމުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ 78 ލަނޑު ހެދި އިމާމުލް ހައްގު އާއި 63 ލަނޑު ހެދި މުހައްމަދު ރިޒްވާނެވެ.

ބަންގްލަދޭޝް އާއި ޕާކިސްތާނާއެކު ގަދަ ހަތަރެއްގައި ކުޅެނީ އިންޑިޔާ އާއި ސްރީލަންކާ އެވެ. މި މުބާރާތް ކުޅެނީ ޕާކިސްތާނުގައި ހަތަރު މެޗު އަދި ބާކީ މެޗުތައް ލަންކާގަ އެވެ. މި ގޮތަށް ހަމަޖެއްސީ ޕާކިސްތާނުގައި މެޗު ކުޅެން އިންޑިޔާ ދެކޮޅު ހެދުމުންނެވެ. މިއީ މި މުބާރާތް ދެ ގައުމެއްގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ހަ ގައުމު ވާދަކުރި މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ބުރުން ކެޓީ ނޭޕާލާއި އަފްޣާނިސްތާނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް