ކ. މާލެ
|
6 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 19:08
އެމްބިއުލާންސް ރަށަށް ގެންދިއުމަށް ބޯޓަށް އަރުވަނީ
އެމްބިއުލާންސް ރަށަށް ގެންދިއުމަށް ބޯޓަށް އަރުވަނީ
އަމްނާ އިމާދު
ރަށްރަށަށް އެމްބިއުލާންސް ފޮނުވުން
11 ރަށަކަށް އެމްބިއުލާންސް ފޮނުވުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެ
 
އެމްބިއުލާންސް ފޮނުވާ ރަށްތަކަކީ ހއ. މާރަންދޫ، ހއ. ތަކަންދޫ، ނ. ޅޮހި، ނ. މަގޫދޫ، ރ. ރަސްގެތީމު، ބ. ގޮއިދޫ، ކ. ތުލުސްދޫ، ވ. ފެލިދޫ، ށ. ކަނޑިތީމު، ލ. ހިތަދޫ، އަދި ހއ. އުތީމު
 
މިމަހުގެ 10 ވާ ހުކުރު ދުވަހު އިތުރު ނުވަ އެމްބިއުލާންސް ރާއްޖެއަށް ލިބޭނެ

އަތޮޅުތެރޭގެ ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައާއި ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކުގައި އެމްބިއުލާންސް ނެތުމުން ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން 11 ރަށަކަށް އެމްބިއުލާންސް ފޮނުވުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

މިފަހަރު އެމްބިއުލާންސް ފޮނުވާ ރަށްތަކަކީ ހއ. މާރަންދޫ، ހއ. ތަކަންދޫ، ނ. ޅޮހި، ނ. މަގޫދޫ، ރ. ރަސްގެތީމު، ބ. ގޮއިދޫ، ކ. ތުލުސްދޫ، ވ. ފެލިދޫ، ށ. ކަނޑިތީމު، ލ. ހިތަދޫ، އަދި ހއ. އުތީމެވެ.

Advertisement

އެމްބިއުލާންސްތައް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަވައިގެން މީޑީއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު އާދިލް ވިދާޅުވީ، ބުދަ ދުވަހު 11 ރަށަކަށް އެމްބިއުލާންސް ފޮނުވާއިރު، މިމަހުގެ 10 ވާ ހުކުރު ދުވަހު އިތުރު ނުވަ އެމްބިއުލާންސް ރާއްޖެއަށް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެ އެމްބިއުލާންސްތައް ވެސް އަވަހަށް ކްލިއަރ ކުރުމަށްފަހު އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތަކަށް ފޮނުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ކަމަށް އާދިލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި މިއަދުގެ ސަރުކާރުންނާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ މަސައްކަތްޕުޅުގެ ތެރެއިން، ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކަށް ބޭނުންވާ އެމްބިއުލާންސް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތުގައި އެސްޓީއޯގެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް އެކުލެވޭކަމީ އެކުންފުންޏަށް ލިބިގެންދާ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް ކަމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް