ކ. މާލެ
|
6 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ބުދަ 08:20
އެސްއެމްއީ ހަބުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ހުޅުވުމުގެ ތެރެއިން
އެސްއެމްއީ ހަބުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ހުޅުވުމުގެ ތެރެއިން
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ
އެސްއެމްއީ ހަބް
އެސްއެމްއީ ހަބުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ހުޅުވައިފި
 
ޕޮޕްއަޕް ސްޓޯލެއް ވެސް ވަނީ ގާއިމުކޮށްފައި
 
ގާރމަންޓް އުފެއްދުން ވިއްކުމަށްޓަކައި 4 ސްޓޯލް ވަނީ ގާއިމުކޮށްފައި
 
އާރޓްސް އެންޑް ކްރާފްޓްގެ އުފެއްދުން ވިއްކުމަށްޓަކައި 5 ސްޓޯލް ވަނީ ގާއިމު ކޮށްފައި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން (ބީސީސީ) އާއި ހަވާލު ކުރެވިގެން ކުރިއަށްގެންދާ އެސްއެމްއީ ހަބުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައިފިއެވެ.

މިއީ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ހެޔޮ އަގުގައި ވިޔަފާރީގެ ޖާގަ ހޯދައިދިނުމާއި ލޯކަލް އަދި ބައިނަލްއަގްވާމީ މާކެޓުތަކަށް ތައާރަފްކޮށް ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމަށް މަގު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ މަގުސަދުގައި ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއެކެވެ. އެގޮތުން އެސްއެމްއީ ހަބުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި ކާބޯތަކެތި ވިއްކާ 19 ކިއޯސްކާއި ބުކް ސްޓޯލެއް ވަނީ މީގެ ކުރިން ހުޅުވާފައެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު އެސްއެމްއީ ހަބުގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ހުޅުވާފައިވާއިރު މި ފިޔަވަހީގައި އާރޓްސް އެންޑް ކްރާފްޓްގެ އުފެއްދުން ވިއްކުމަށްޓަކައި 5 ސްޓޯލާއި ގާރމަންޓް އުފެއްދުން ވިއްކުމަށްޓަކައި 4 ސްޓޯލާއި، ޑެއިލީ-ޔޫސް އަށް 1 ޕޮޕްއަޕް ސްޓޯލް ވަނީ ގާއިމުކޮށްފައެވެ. އަދި ދިވެހި ފަންނުވެރިންނާއި ކުރެހުންތެރިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އާރޓް ގެލަރީއެއް ވެސް ވަނީ ގާއިމްކޮށްފައެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން، ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ގޭމިންގ ރޫމަކާއި ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން "ކިޑްސް ޕްލޭ" އޭރިއާއެއް ވެސް އެސްއެމްއީ ހަބްގައި ހިމެނެއެވެ. އަދި 25 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ސިނަމާއެއް ވެސް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ބީސީސީން ބުނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އުތުރާއި ދެކުނުގެ އިގްތިސާދު ކުރިއަރުވައި ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން، މިފަދަ ހަބުތައް މާލޭގެ އިތުރުން ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއާއި އައްޑޫސިޓީގައި ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބީސީސީން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް