ކ. މާލެ
|
5 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 15:58
ވިލަރެއާލްގެ ކޯޗަަކަށް ހުރި ސެޓިއެން
ވިލަރެއާލްގެ ކޯޗަަކަށް ހުރި ސެޓިއެން
ރޮއިޓާރސް
ވިލަރެއާލް
ވިލަރެއާލްގެ ކޯޗުކަމުން ސެޓިއެން ވަކިވެއްޖެ
 
ސެޓިއެން ވިލަރެއާލްގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި

ވިލަރެއާލްގެ ކޯޗުކަމުން ކީކޭ ސެޓިއެން ވަކިވެއްޖެއެވެ.

ސްޕެއިންނަށް ނިސްބަތްވާ އުމުރުން 64 އަހަތުގެ ސެޓިއެން ވިލަރެއާލްގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އެއީ އޭރު އެ ޓީމުގެ ކޯޗުކަމުގައި ހުރި އުނާއި އެމެރީ އެ މަގާމު ދޫކޮށްލުމުންނެވެ. ވިލަރެއާލް ދޫކޮށް އެމެރީ ހަވާލުވީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެސްޓަން ވިލާއާއެވެ. ވިލަރެއާލްގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިވާން ސެޓިއެން ނިންމީ، މި ސީޒަނުގައި އެ ޓީމަށް ލިބެމުން އަންނަ ދަށް ނަތީޖާތަކާ ގުޅިގެން ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށެވެ. މި ސީޒަަންގެ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މިހާތަނަށް ވިލަރެއާލުން ވަނީ ހަތަރު މެޗު ކުޅެފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ތިން މެޗުން އެ ޓީމު ބަލިވިއިރު، މޮޅުވީ އެންމެ މެޗަކުންނެވެ. ސެޓިއެން މަގާމު ދޫކޮށްލަން ނިންމުމާއެކު، ވަގުތީގޮތުން އެ ޓީމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދާނީ އެ ކުލަބުގެ ޑައިރެކްޓަރު މިހުއޭލް އެންހެލް ޓެނާއެވެ.

ސެޓިއެން އޭނާގެ ކޯޗިން ކެރިއަރު ފެށީ 2001 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭގެ ފަހުން މިހާތަނަށް އޭނާ ވަނީ ނުވަ ކުލަބަކަށް އިރުޝާދު ދީފައެވެ. ސެޓިއެން ވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރު ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމާވެސް ހަވާލުވެފައެވެ. ނަމަވެސް އެކުލަބާއެކު އޭނާއަށް ނަތީޖާ ނުނެރެވުމުގެ ސަބަބުން ބާސެލޯނާއިން ވަނީ އެ އަހަރުގެ އޯގަސްޓު މަހު އޭނާ މަގާމުން ވަކިކޮށްފައެވެ. އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ބާސެލޯނާ ވަނީ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލްގައި ބަޔާން މިއުނިކް އަތުން 8-2ން ބަލިވެފައެވެ. އެއީ 74 އަހަރު ތެރޭގައި ބާސެލޯނާ ކޮޅަށް އަށް ލަނޑު ވަތް ފުރަތަމަ މެޗެވެ. އަދި 1951 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ހަ ލަނޑުގެ ތަފާތަކުން އެ ޓީމު ބަލިވި ފުރަތަމަ މެޗެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 10 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް