ކ. މާލެ
|
5 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އަންގާރަ 07:24
ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ހުޅުވި ލެބު
ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ހުޅުވި ލެބު
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން
ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ސްކޫލްތަކުގައި ގާއިމުކުރާ ފުރަތަމަ ލެބް ތާޖުއްދީން ސްކޫލްގައި ހުޅުވައިފި
 
ވަކި ވަކި ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދޭ ލެބުތައް ވެސް ގާއިމުކުރާނެ
 
މި ލެބްތަކުގެ އެހީގައި ދަރިވަރުން އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ދަސްކުރަން މުހިންމު ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދޭނެ
 
މިއީ އޭއީޑީޕީގެ ދަށުން ގާއިމުކުރާ ލެބުތަކެއް

ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ސްކޫލްތަކުގައި ޤާއިމުކުރާ ލެބުތަކުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ލެބް، ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ހުޅުވައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު މި ލެބް ހުޅުއްވައިދެއްވީ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެކި ސްކޫލުތަކުގައި ގާއިމުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މި ލެބްތަކުގެ އެހީގައި ދަރިވަރުން އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި ދަސްކުރަން މުހިންމު ހުނަރުތައްކަމަށްވާ ކެއްކުމާއި، ފެހުމާއި، ވަޑާންކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަދި އަރޓް އެންޑް ކްރާފްޓުގެ މަސައްކަތް ދަސްކޮށްދެވޭނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ. އަދި ދަރިވަރުންގެ ފަންނީ ހުނަރުތަކުގެ އިތުރުން، އުފެއްދުންތެރި ވިސްނުމާއި، ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ ކަންކަން ހައްލުކުރުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްވުމާއެކު، މުސްތަގުބަލުގައި ހުނަރުވެރި، ތައުލީމީ ޖީލެއް ބައްޓަންކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

Advertisement

ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޖެނެރަލް ލެބްގެ އިތުރުން ވަކިވަކި ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ޚާއްސަ ލެބުތައް ވެސް ޤާއިމުކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އެއަރ ކޮންޑިޝަން މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަސްކޮށްދޭ ލެބުތަކާއި އިލެކްޓްރޯނިކް މަސައްކަތް އަދި ވަޑާމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ޚާއްސަ ލެބުތައް ހިމެނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅުތަކެއް ހިމެނޭ ގޮތަށް، 82 ސްކޫލެއްގައި މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ތައުލީމު ދަސްކޮށްދޭ ލެބުތައް ގާއިމުކުރަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މި ވޮކޭޝަނަލް އެޑިއުކޭޝަން ކިޔަވައިދޭނީ މިހާރުގެ މަންހަޖުގައި ކިޔަވައިދޭ މާއްދާތަކަށް މަސައްކަތްތެރިކަމާއި ހުނަރުގެ ބައިތައް އެއްކޮށްގެން ދަރިވަރުންގެ ޝައުގުވެރިވާ ގޮތައް ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މި ލެބުތަކަކީ އެޓޯލް އެޑިޔުކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (އޭއީޑީޕީ) ގެ ދަށުން ގާއިމުކުރާ ލެބުތަކެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް