ކ. މާލެ
|
4 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހޯމަ 08:34
2019 ވަނަ އަހަރު އޮތް އައިއޯއައިޖީގައި ރާއްޖެ އިން ހޯދި ކާމިޔާބީގައި ރައީސް ޞާލިޙު އުފާ ފާޅުކުރައްވަނީ
2019 ވަނަ އަހަރު އޮތް އައިއޯއައިޖީގައި ރާއްޖެ އިން ހޯދި ކާމިޔާބީގައި ރައީސް ޞާލިޙު އުފާ ފާޅުކުރައްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
އައިއޯއައިޖީ 2023
މެޑަލް ހޯދި ޓީމުތަކާމެދު މުޅި ރާއްޖެ ފަޚުރުވެރިވޭ: ރައީސް ޞާލިޙު
 
ރާއްޖެ އިން ނުވަ ކުޅިވަރެއްގައި ވާދަކުރިއިރު، ޖުމުލަ 28 މެޑަލް ވަނީ ހާސިލްކޮށްފައި

މަޑަގަސްކަރައިގައި ކުރިއަށް ދިޔަ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ)ގައި މެޑަލްތައް ހޯދި ދިވެހި ޓީމުތަކާމެދު މުޅި ރާއްޖެ ފަޚުރުވެރިވާ ކަމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

Advertisement

މިއަހަރުގެ ގޭމްސް ގައި ރާއްޖެ އިން ވަނީ ނުވަ ކުޅިވަރެއްގައި ވާދަކޮށްފަ އެވެ. އެއީ ޓޭބަލް ޓެނިސް (ޓީޓީ)، ވޮލީބޯޅަ، އެތުލެޓިކްސް، ޓެނިސް، ހޭންޑްބޯޅަ، ބާސްކެޓުބޯޅަ، ސްވިމިން، ބެޑްމިންޓަން އަދި ޓައެކްވަންޑޯ އެވެ. ގޭމްސްގައި ބައިވެރިވި ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުންގެ އަދަދަކީ 176 އެކެވެ. ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ ޓީޓީ، ބެޑްމިންޓަން، ޓައެކްވަންޑޯ، ޕެރަ އެތުލެޓިކްސް، އެތުލެޓިކްސް އަދި ބާސްކެޓު ބޯޅަ އިން ވަނީ މެޑަލް ހާސިލްކޮށްފަ އެވެ. ރާއްޖެ އިން ވަނީ ޖުމުލަ 28 މެޑަލް ހާސިލްކޮށްފަ އެވެ. އެއީ ފަސް ރަން މެޑަލް، ނުވަ ރިހި މެޑަލް އަދި 14 ބްރޯންޒް މެޑަލް އެވެ. ރައީސް ޞާލިޙު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، މި ކުޅިވަރުތަކުން ރާއްޖެ ހޯދި ކާމިޔާބާމެދު މުޅި ޤައުމު ފަޚުރުވެރިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން 2019 ވަނަ އަހަރު މޮރިޝަސްގައި އޮތް އައިއޯއައިޖީގައި ރާއްޖެ އިން ވަނީ 15 މެޑަލް ހާސިލްކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން މިއަހަރުގެ ގޭމްސްގައި އެ އަދަދު އިތުރު ކުރުމަށް ރާއްޖެ އިން ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނެވެ. އެގޮތުން އެ ކާމިޔާބީ ހޯދުމަށް އަމާޒު ކަނޑައަޅައިގެން ރާއްޖެ އިން ވަނީ ދުރާލާ ގިނަ މަސައްްކަތްތަކެއް ކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުންނަށް ރާއްޖެ އިން ބޭރުގެ ޤައުމުތަކާއި، ރާއްޖޭގައި ތަމްރީނުތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން ހިމެނެ އެވެ.

މިއަހަރުގެ ގޭމްސް އެންމެ ފުރަތަމަ ބާއްވަން ހަމަޖެހުނީ ރާއްޖޭގަ އެވެ. ނަމަވެސް ކޯވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އަށް ގޭމްސް އަށް ތައްޔާރު ނުވެވުމުގެ ސަބަބުން، އެ ފުރުސަތު ޖެހުނީ ދޫކޮށްލާށެވެ. ދާދި ފަހުން ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަށާއިރު ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ރައީސް ޞާލިޙު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި އައިއޯއައިޖީ ބޭއްވުމަކީ މި ދައުރުގެ ތެރޭގައި ކުރަން ބޭނުންފުޅުވި ކަމެއް ކަމަށެވެެ. ނަމަވެސް ދިމާވި ހާލަތުގެ ސަބަބުން އެކަން ހާސިލްނުކުރެވުނު ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ ދައުރަށް އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގެންފިނަމަ، އަލުން ރާއްޖޭގައި އައިއޯއައިޖީ ބޭއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ގިނަ ކާމިޔާބީތަކާއެކު ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުން އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ އަންނާނެ އެވެ. ޓީމުތަކަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުން ފޯރީގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް