ކ. މާލެ
|
3 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | އާދީއްތަ 15:06
ރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ ކަނޑުތައް ގަދަވާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވޭ
ރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ ކަނޑުތައް ގަދަވާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވޭ
ރާއްޖެއެމްވީ
ރާއްޖޭގެ މޫސުން
ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި
 
ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 40 މޭލަށް ވައި ގަދަވާނެ
 
ވައިޓް އެލާޓް ނެރިފައިވަނީ ހއ.އަތޮޅުން ފެށިގެން ތ.އަތޮޅަށް

ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަހައްދަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފިއެވެ.

ވައިޓް އެލާޓް ނެރިފައިވަނީ ހއ.އަތޮޅުން ފެށިގެން ތ.އަތޮޅަށް އާދިއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:30ން އިރުއޮއްސި 6:30 ށެވެ.

Advertisement

މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ ގަޑިއަކު 19 މޭލާއި 24 މޭލާއި ދެމެދުގެ ބާރުމިނުގައި ވައި ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، ވިލާގަނޑުގައި ގަޑިއަކު 40 މޭލަށް ވައި ގަދަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކަނޑުތައް ގަދަވާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށް މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

މޫސުމާބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނީ ކުރިއަށް އޮތް 24 ގަޑިއިރު ރާއްޖޭގެ މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށާއި، ކަނޑުދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މޫސުމަށް ސަމާލުވާން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް