ކ. މާލެ
|
1 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 11:44
ދިއްދޫ އިސްލާމިކް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
ދިއްދޫ އިސްލާމިކް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ދިއްދޫގެ އިސްލާމިކް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
 
މިއީ 1500 މީހުންގެ ޖާގައިގެ އިސްލާމިކް ސެންޓަރެއް
 
މިއީ 50,895,299.07ރ. ގެ މަޝްރޫއެއް

ހއ. ދިއްދޫގައި އިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިސްލާމިކް ސެންޓަރުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

މިކަމަށްޓަކައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު ދިއްދޫގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މި މަަސައްކަތް ފައްޓަވައިދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު އަލީ އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ވަހީދު އާއި ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދު އަދި ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މޫސާ ޝަފީޤެވެ.

ދިއްދޫގައި އިމާރާތްކުރާ އިސްލާމިކް ސެންޓަރަކީ 1500 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ސެންޓަރެކެވެ. އެ ސެންޓަރުގައި 2 ފަންގިފިލާ ހުންނައިރު 450 މީހުންގެ ޖާގައިގެ މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލެއް ވެސް ހެދުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ކޮންމެ ކްލާސްރޫމެއްގައި 30 ކުދިންނަށް ތިބެވޭނެ ޖާގައިގެ 4 ކްލާސްރޫމާއިި، 2 ސެމިނަރ ރޫމް އަދި އިސްލާމިކް ލައިބްރަރީއަކާއި އޮފީސްބައެއް ވެސް އެ އިސްލާމިކް ސެންޓަރުގައި ހެދުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި މަޝްރޫއަކީ 50,895,299.07  (ފަންސާސް މިލިޔަން އަށްލައްކަ ނުވަދިހަ ފަސްހާސް ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ނުވަ ރުފިޔާ ހަތްލާރި) ގެ މަޝްރޫއެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް