ކ. މާލެ
|
1 ސެޕްޓެންބަރ 2023 | ހުކުރު 06:15
ރޮމޭލޫ ލުކާކޫ، ރޯމާ ޖާޒީގައި
ރޮމޭލޫ ލުކާކޫ، ރޯމާ ޖާޒީގައި
ޓްވީޓަރ
އޭއެސް ރޯމާ
ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ލުކާކޫ ރޯމާ އަށް
 
ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އޭނާ ރޯމާ އަށް ބަދަލުވީ މި ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށް

ޗެލްސީގެ ފޯވާޑް ރޮމޭލޫ ލުކާކޫ، ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އޭއެސް ރޯމާ އަށް ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މި ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށް އޭނާ ރޯމާ އަށް ބަދަލުވިކަން ކުލަބުން ރަސްމީކޮށް އިއުލާނުކޮށްފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ. އޭނާ ވަނީ 2019 އާއި 2021 ވަނަ އަހަރާ ދެމެދު އިންޓަ މިލާން އާއެކު ދެ ސީޒަން ހޭދަކުރުމަށްފަހު، ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން މިދިޔަ ސީޒަނުގައިވެސް އިންޓަ އަށް ކުޅެފައެވެ.

ބެލްޖިއަމްގެ މި އިންޓަނޭޝަނަލް ކުޅުންތެރިޔާ އަލުން ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯއާ ބައްދަލުވާނެއެވެ. ލުކާކޫ ކުރިން ޗެލްސީއަށް ކުޅުނު އިރު އެ ޓީމުގެ ކޯޗަކީވެސް މޮރީނިއޯ އެވެ. އެޔަށްފަހު، 2017 ވަނަ އަހަރު ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު ކަމުގައި ހުރެ، މޮރީނިއޯ ވަނީ އެ ޓީމަށްވެސް ލުކާކޫ ގެންގޮސްފައެވެ.

Advertisement

ޗެލްސީން ވަނީ މި ހޫނުމޫސުމުގައި ލުކާކޫ ވިއްކާލުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް، ސައޫދީ ޕްރޯ ލީގުގެ އަލް ހިލާލުން ކުރި ބިޑުވެސް ލުކާކޫ ވަނީ ރިޖެކްޓް ކޮށްފައެވެ. ޔުވެންޓަސް އާއި އިންޓަ މިލާނުންވެސް ވަނީ އޭނާ ގެންދިޔުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން، ލޯނު ފީ ގެ ގޮތުގައި ރޯމާ އިން އަށް މިލިއަން ޕައުންޑް ދައްކާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް