ކ. މާލެ
|
29 އޯގަސްޓް 2023 | އަންގާރަ 17:11
މިއަދު ކުރިޔަށް ދިޔަ ހީޓުގެ ތެރެއިން
މިއަދު ކުރިޔަށް ދިޔަ ހީޓުގެ ތެރެއިން
އެމްއޯސީ
އައިއޯއައިޖީ
އައިއޯއައިޖީ: ހީޓްގައި ސާއިދުއަށް ނާކާމިޔާބު، ރޫޔާ ފައިނަލަށް
 
ސާއިދަކީ މިދިޔަ ދެ އަހަރުވެސް، 100 މީޓަރުގެ ބައިން ރަން މެޑަލް ހޯދާފައިވާ އެތުލީޓް

މަޑަގަސްކަރައިގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ)ގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުގެ ފައިނަލުން ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބާރު ދުވުންތެރިޔާ، ހަސަން ސާއިދަށް ފުރުސަތު ގެއްލުނުއިރު، އަންހެން ފައިނަލަށް މަރިޔަމް ރޫޔާ އަލީ ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

ސާއިދަކީ މިދިޔަ ދެ އަހަރުވެސް، 100 މީޓަރުގެ ބައިން ރަން މެޑަލް ހޯދާފައިވާ އެތުލީޓެވެ. މިއަހަރު އޭނާއަށް ފައިނަލުން ފުރުސަތު ގެއްލުނީ އަންގާރަ ދުވަހު ކުރިޔަށްދިޔަ 100 މީޓަރު ދުވުމުގެ ހީޓުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ ނަތީޖާއެއް ނުނެރެވުމުންނެވެ. 10.75 ސިކުންތުން ނިންމައި، ސާއިދަށް ލިބިފައިވަނީ ނުވަ ވަނައެވެ. ފައިނަލަށް ކޮލިފައި ވެފައިވަނީ ގަދަ އަށް އެތުލީޓުންނެވެ. ސާއިދުގެ އިތުރުން، ރާއްޖެއިން މި އިވެންޓުގައި ދުވެފައިވަނީ މުހައްމަދު މިންހާލް ޝާމިން އާއި އިބްރާހިމް ނާހިލް ނިޒާރުއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ރޫޫޔާ ވަނީ ހަތަރުނައިގައި ރޭސް ނިންމައި، ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދާފައެވެ. އޭނާ ހީޓުގެ ހަތަރުވަނަ ހޯދާފައިވަނީ 12.45 ސިކުންތުން ރޭސް ނިންމައިގެންނެވެ. ރޫޔާގެ އިތުރުން، މި އިވެންޓުގައި ރާއްޖެއިން ވާދަކޮށްފައިވަނީ އަހުނާ ނިޒާރު އާއި މަރިޔަމް އަލްހާ ހުސައިން އެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ކުރިޔަށްދިޔަ ބައެއް އިތުރު އިވެންޓުތަކަށް ބަލާއިރު، ޕެރަ އެތުލެޓިކްސްގެ އަންހެނުންގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުން، ފާތިމަތު އިބްރާހިމް ވަނީ ފައިނަލަށް ގޮސްފައެވެ. އޭނާ ފައިނަލަށް ދިޔައީ ވާދަކުރި ހީޓުގެ ދެ ވަނަ ހޯދައިގެންނެވެ. އަދި ޕެރަ އެތުލެޓިކްސްގެ ފިރިހެނުންގެ 100 މީޓަރު ދުވުމުގައި ރާއްޖޭގެ އަބްދުލް ރައްޒާގު ވާދަކުރަން އޮތް ހީޓަށް އެއް ބައިވެރިއަކު ހާޒިރުނުވުމުން ރައްޒާގަށް ފައިނަލުގެ ޖާގަ ލިބުނީ އެވެ.

މިއަހަރުގެ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމަށް ރާއްޖޭގެ އެތުލީޓުންވަނީ ރާއްޖޭގަ އާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގަ ގިނަ ފަރިތަކުރުންތަކެއް ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 20 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް