ކ. މާލެ
|
27 އޯގަސްޓް 2023 | އާދީއްތަ 18:51
އާސެނަލް އިން ޗެރިޓީ ޝީލްޑް އުފުލާލަނީ
އާސެނަލް އިން ޗެރިޓީ ޝީލްޑް އުފުލާލަނީ
ރޮއިޓާސް
އާސެނަލް
އާސެނަލް މިދިޔަ ސީޒަނަށްވުރެ 10 ގުނަ މޮޅު: އާޓެޓާ
 
އިތުރަށް ޑިފެންސް ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ކޯޗު އެއްބަސްވޭ

އާސެނަލް މިދިޔަ ސީޒަނަށްވުރެ މި ސީޒަނުގައި 10 ގުނަ މޮޅަށް ކުޅެމުންދާ ކަމަށް ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓޭ ބުނެފި އެވެ.

Advertisement

އޭނާ މިހެން ބުނީ ފުލަމް އާ ވާދަކޮށް 2-2އިން މެޗު އެއްވަރުވުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ.

"މިދިޔަ ސީޒަނުގައި އެމީހުންނާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗާއި މި މެޗު އަޅާކިޔާނަމަ އަހަރެން ބުނާނީ އާސެނަލް 10 ގުނަ މޮޅަށް ކުޅެފިއޭ. އަހަރުމެންނަށް އެކަމަކު މިސްޓޭކް ހެދިގެން މެޗު އެއްވަރުވީ. ޖުމުލަކޮށް ބަލައިފިނަމަ މިއީ އަހަރުމެންނަށް ފަސް ގޯލު ވެސް  ޖެހިދާނެ ފަދަ މެޗެއް،"
ކޯޗު ބުންޏެވެ.

އާސެނަލްގެ ބައެއް ސަޕޯޓަރުން ވަނީ މި ސީޒަނުގައި ޓީމުގެ ޑިފެންސް ދަށް ކަމަށް ބުނަމުންނެވެ. އާޓެޓާ ވެސް ބުނީ އެކަން ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ޓީމުގެ ފެންވަރު މެޗަކަށްވުރެ މެޗެއްގައި އަންނަނީ ރަނގަޅުވަމުން ކަމަށެވެ. އޭނާ އަދި ބުނީ މުޅި ޓީމުގެ ނަތީޖާ ބައެއް ފަހަރު ބޭނުންވާ ގޮތަށް ނުނުކުންނަނީ ބައެއް މެޗުތަކުގައި ލީޑް ލިބުމުން ފަސޭހަކޮށްލެވޭތީވެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ސީޒަނުގެ ކުރީކޮޅަށްވުމުން އެކަމާމެދު މާބޮޑަށް ފިކުރު ނުކުރާ ކަމަށާއި މެޗަކަށްފަހު މެޗެއްގައި ޓީމު ރަނގަޅުވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް