ކ. މާލެ
|
26 އޯގަސްޓް 2023 | ހޮނިހިރު 21:57
އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ހުޅުމާލޭގައި ބެހެއްޓި އާރުއޯ ޕްލާންޓް
އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ހުޅުމާލޭގައި ބެހެއްޓި އާރުއޯ ޕްލާންޓް
އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ
ހުޅުމާލޭގައި އާރުއޯ ޕްލާންޓެއް ބެހެއްޓުން
އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ހުޅުމާލޭގައި ދުވާލަކު 3000 ޓަނުގެ ފެން އުފައްދާ އާރުއޯ ޕްލާންޓެއް ބަހައްޓައިފި
 
އެސްޓީއޯގެ ރެޑިމިކްސް ސަރަހައްދުގައި 13,000 ޓަނުގެ ދެ ތާނގީ ބެހެއްޓުމާއި، ހުޅުމާލޭގައި 10,000 ޓަނުގެ ތާނގީއެއް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުން

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން، ހުޅުމާލޭގައި 3000 ޓަނުގެ ފެން އުފައްދާ އާރުއޯ ޕްލާންޓެއް ބަހައްޓައިފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު މި އާރުއޯ ޕްލާންޓުން ފެން އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފައްޓަވައިދެއްވީ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމެވެ.

Advertisement

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ހަސަން ޝާހު ވިދާޅުވީ، މާލޭ ސަރަހައްދަށް އިތުރުވަމުން އަންނަ އާބާދީއަށް ބޭނުންވާވަރަށް ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އެ ކުންފުނިން ދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތަކަށްވާއިރު، އެކަން ޔަގީންކުރުމަށްޓަކައި މިހާރުވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހުޅުމާލޭގައި ބިނާކުރެވުނު މި އާރުއޯ ޕްލާންޓާއެކު އެކަމަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހައްލެއް މިހާރު ލިބިފައިވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި އަދިވެސް ހުޅުމާލޭގައި މީހުން ދިރިއުޅެމުން އަންނަވަރު އިތުރުވަމުން ދާނެކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން ގުޅީފަޅާއި ގިރާވަރުފަޅުގައިވެސް ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި މީހުން އާބާދުވަމުންދާއިރު އެ އާބާދީތަކަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެކުންފުނިން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާނެކަމަށް ޝާހު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އަދިވެސް ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ މަންޒަރު. މި ފެންނަނީ ހުޅުމާލޭ ސަރަހައްދުންނާ، ގުޅީފަޅު ސަރަހައްދުންނާ، ގިރާވަރު ފަޅު ސަރަހައްދުން ގޯތިތައް ލިބިގެންދާ މަންޒަރު. މިތަންތަނަށް ޔުޓިލިޓީގެ ޚިދުމަތް އަންނަން ޖެހޭނެ. މި ކަންކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކޮށްގެން ނޫނިއްޔާ ވާނެ ކަމެއް ނޫން.
ހަސަން ޝާހު / އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ އެމްޑީ

މާލޭގެ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު ޑިސެންޓްރަލައިޒްކޮށް، ފެން އުފައްދަމުންދާ މައި އިމާރާތުގެ އިތުރުން، ދެ ސަރަހައްދެއްގައި ފެން ޕްލާންޓް ބަހައްޓައި ފެން އުފައްދަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، މާލެއާއި ހުޅުމާލޭގެ ފެނުގެ ނެޓްވޯކު ގުޅާލުމަށްޓަކައި، ބްރިޖް މެދުވެރިކޮށް ހޮޅި ލައިން އެޅުމުގެ މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. ހަމަ މިއާއެކު، މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ފެން ރައްކާކުރެވޭ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި، މާލޭ އެސްޓީއޯގެ ރެޑިމިކްސް ސަރަހައްދުގައި 13,000 ޓަނުގެ ދެ ތާނގީ ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތާއި، ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އެ ކުންފުނީގެ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގައި 10,000 ޓަނުގެ ތާނގީއެއް ބެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްވެސް އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ބުނީ އެ ކުންފުނީގެ އަމާޒަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ރައްކާތެރި ބޯފެން އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށެވެ.

މާލޭގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ދެމުން އަންނައިރު، ބައެއް ރަށްރަށުގައިވެސް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން އަންނަނީ އެ ޚިދުމަތް ދެމުންނެވެ. އަދި ސީއެސްއާރުގެ ދަށުންވެސް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން އަންނަނީ މުޖުތަމައަށް ކޮށްދެމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް