ކ. މާލެ
|
26 އޯގަސްޓް 2023 | ހޮނިހިރު 20:06
ރޮމެލޫ ލުކާކޫ
ރޮމެލޫ ލުކާކޫ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ރޮމެލޫ ލުކާކޫ
ލުކާކޫ އެންމެ ފަހުން ރޯމާއަށް ދަނީ
 
އިންޓަމިލާނާއި ޔުވެންޓަސްއަށް ބަދަލުވާން ކުރި މަސައްކަތް ވަނީ ނާކާމިޔާބުވެފައި

ޗެލްސީން ބޭނުންނެތިގެން އުޅޭ ފޯވަޑް ރޮމެލޫ ލުކާކޫ އެންމެ ފަހުން އިޓަލީގެ ރޯމާއަށް ބަދަލުވާން ބޭނުން ކަމަށް އޭނާގެ ކުލަބުގައި ބުނެފިއެވެ.

ލުކާކޫ ޗެލްސީން ބޭނުންނުވާއިރު އޭނާ ކުޅޭނެ ކުލަބެއް ހޯދުމުގައިވަނީ ދަތިތަކެއް ދިމާވެފައެވެ. އޭނާ މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ކުޅުނީ އިޓަލީގެ އިންޓަމިލާނަށެވެ. އެކުލަބުން އޭނާ ލައްވައި މި ސީޒަނުގައި ކުޅުވަން ބޭނުންވިނަމަވެސް ފަހުން އެ ޚިޔާލު ދޫކޮށްލީއެވެ. އެއީ ވާދަވެރި ޔުވެންޓަސްއަށް ބަދަލުވާން ވާހަކަދެއްކިކަމުގެ ތުހުމަތުގައެވެ.

ޗެލްސީން ވަނީ ލުކާކޫ ޔުވެންޓަސްއަށް ވިއްކާލުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް ޗެލްސީ ހުށަހަޅާ ގޮތާއި ޔުވެންޓަސްއިން ބޭނުންވާ ގޮތް ދިމާނުވުމުގެ ސަބަބުން އެންމެ ފަހުން ޔުވެންޓަސްވެސް ވަނީ ލުކާކޫ ގެންދިއުމުގެ ހިޔާލު ދޫކޮށްލައިފައެވެ.

Advertisement

އޭނާ ރޯމާއަށް ބަދަލުވާން ނިންމައި އެކަން ކޮށްދިނުމަށް ޗެލްސީއަށް އެންގީ ރޯމާގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯއާ މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހުއެވެ. މި ދެ މީހުންނަކީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގައި އެއްކޮށް މަސައްކަތްކުރި ދެ މީހުންނެވެ.

ބެލްޖިއަމްގެ 31 އަހަރުގެ ފޯވަޑަށް ކުޅޭނެ ކުލަބެއްގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވީ 100 މިލިއަން ޕައުންޑަށް އިންޓަމިލާން ދޫކޮށް ޗެލްސީއަށް ބަދަލުވެ، އެކުލަބާ މައްސަލަ ޖެހުމުންނެވެ. އޭނާ ފަހުން އިންޓަމިލާނަށް ބަދަލުވާން ބޭނުންވިނަމަވެސް އެކުލަބުން އޭނާ ގެންދިޔައީ ލޯނު އުސޫލުންނެވެ. އެއީ ދާއިމީކޮށް ގެންދާނަމަ ހޭދަކުރަންޖެހޭ ފައިސާ ގިނަވުމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް