ކ. މާލެ
|
26 އޯގަސްޓް 2023 | ހޮނިހިރު 08:25
ޗެލްސީގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ
ޗެލްސީގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ
ރޮއިޓާސް
ޗެލްސީ
ފުރަތަމަ މޮޅާއެކު ޕޮޗެޓީނޯ އަށް ބޮޑު ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް
 
ޕޮޗެޓީނޯ ބުނީ ފާއިތުވި ދެ މެޗާ އަޅާ ބަލާއިރު، މިއީ މުހިންމު މޮޅެއް ކަމަށް

އައު ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޗެލްސީން ހޯދި ފުރަތަމަ މޮޅާއެކު، ބޮޑު ހިތްހަަމަ ޖެހުމެއް ލިބިއްޖެ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

ޕޮޗެޓީނޯ މިހެން ބުނީ ލީގުގައި ލޫޓަން ޓައުނާ ދެކޮޅަށް ކުޅެ ޗެލްސީ މޮޅުވި މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. ޕޮޗެޓީނޯ ބުނީ، މެޗުގައި ކުޅުންތެރިން ދެއްކި މޮޅު ކުޅުމާމެދު ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާވާ ކަމަށެވެ. ހަމައެއާއެކު ސަޕޯޓަރުންގެ ފަރާތުން ޓީމަށް ދެމުން އަންނަ ތަރުހީބާއި، އޭނާ އާއެކު މަސައްކަތް ކުރަން ތިބި އެހެން އޮފިޝަލުންގެ މަސައްކަތާމެދު ވެސް ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށް ޕޮޗެޓީނޯ ބުންޏެވެ. ޕޮޗެޓީނޯ ބުނީ ފާއިތުވި ދެ މެޗާ އަޅާ ބަލާއިރު، މިއީ މުހިންމު މޮޅެއް ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ވާދަވެރި ލީގެއްގައި ކުރިއަށް ދާން ބަލާއިރު، ހެދޭ ގޯސްތައް ރަނގަޅު ކުރާ މަންޒަރު ފެންނަ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

Advertisement

އޭނާ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި މެޗު ފަށައިގެން ނިމެންދެން ޗެލްސީގެ ކުޅުންތެރިން ދެއްކީ ތަފާތު ރޫހެކެވެ. ދަނޑު މަތީގައި ހުރި ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔެއްގެ ފަރާތުން ވެސް ފެނުނީ އެމީހަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް އަދާކުރި މަންޒަރު ކަމަށާއި، މުޅި މެޗުގައި އޮތީ ވަރަށް ޕޮސިޓިވް ރޫޙެއް ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. ކުރިއަށް ދާން ބަލާއިރު މިއީ އެޅުނު ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު ކަމަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި އިތުރަށް ކަންކަން ރަނގަޅުކޮށް އެއް ރޫހެއްގައި ކުރިއަށް ދާން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ޕޮޗެޓީނޯ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި އޭނާގެ ޓީމުގައި އަދިވެސް ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން އެބަހުއްޓެވެ. އެކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ވަގުތު ނަގާނެ ކަމަށާއި، ކޮންމެ ދުވަހަކު މަސައްކަތް ކުރަނީ އެކަންކަން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ކަމަށް ވެސް ޕޮޗެޓީނޯ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ.

މިހާރު ފޯކަސް ހުރީ ކުރިއަށް އޮތް މެޗަށް ކަމަށާއި، ދެން ބޭނުންވަނީ އެ މެޗުން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރުމަށް ކަމަށް ވެސް ޕޮޗެޓީނޯ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ލީގުގައި ޗެލްސީ އަށް ދެން އޮންނާނީ ނޮޓިންހަމް ފޮރެސްޓާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް