ކ. މާލެ
|
20 އޯގަސްޓް 2023 | އާދީއްތަ 12:24
ބަޔާނަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ޑިފެންޑަރު ބެންޖަމިން ޕަވާޑް
ބަޔާނަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ޑިފެންޑަރު ބެންޖަމިން ޕަވާޑް
ރޮއިޓާރސް
އިންޓަ މިލާން
ޕަވާޑް ހޯދުމުގެ ރޭހަށް އިންޓަ މިލާން ވެސް ވަދެއްޖެ
 
އިންޓަ މިލާނުން އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ބަޔާންގެ އިސްވެރިންނާއެކު މަޝްވަތާ ކުރުންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ

ޖަރުމަނުގެ ބަޔާނަށް މިއުނިކަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ޑިފެންޑަރު ބެންޖަމިން ޕަވާޑް ހޯދުމުގެ ރޭހަށް އިޓާލިއަން ލީގުގެ އިންޓަ މިލާން ވަދެއްޖެ އެވެ.

އުމުރުން 27 އަހަރުގެ ޑިފެންޑަރު ބަޔާނާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އެހެންކަމުން ބަޔާނުން އަންނަނީ ޕަވާޑުގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ބަޔާންގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމަށް ޕަވާޑް ބޭނުމެއް ނުވެ އެވެ. އޭނާ އަންނަނީ އެހެން ކުލަބަކަށް ބަދަލުވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. ޕަވާޑު ހޯދުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން އެންމެ ފުރަތަމަ ފާޅުކޮށްފައި ވަނީ މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑެވެ. އެކަމުގައި އެ ކުލަބަށް އަލި މަގެއް ނުފެނި އުޅެނިކޮށް، އިންޓަ މިލާން ވެސް ޕަވާޑް ހޯދުމުގެ ރޭހަށް ވަނީ ވަދެފަ އެވެ. އެކަމުގައި އިންޓަ މިލާނުން އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ބަޔާންގެ އިސްވެރިންނާއެކު މަޝްވަތާ ކުރުންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ އެވެ.

Advertisement

ސްޓަޓްގާޓް ދޫކޮށް ޕަވާޑް ބަޔާނަށް ބަދަލުވީ 2019 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެ ކުލަބާއެކު އޭނާ ސޮއިކޮށްފައި ވަނީ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގަ އެވެ. ޕަވާޑް ވަނީ މިހާތަނަށް ބަޔާނަށް ކުޅެދިން 163 މެޗުގައި 12 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. 2019 ވަނަ އަހަރު ބަޔާނުން އޭނާ ހޯދީ، އޭގެ ކުރިން 2018 ވަނަ އަހަރު ރަޝިޔާގައި އޮތް ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ޕަވާޑުގެ ފަރާތުން ފެނުނު މޮޅު ކުޅުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ބަޔާނާއެކު މިހާތަނަށް އޭނާ ވަނީ 11 ތައްޓެއް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. ފްރާންސް ޤައުމީ ޓީމުން ޕަވާޑަށް ޖާގަ ލިބުނީ 2017 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން އޭނާ ވަނީ ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅެދިން 49 މެޗުގައި ތިން ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް